Výzva k podání nabídek

Vloženo: 15. května 2017 22:47 hodin

Obec Hodonice zveřejnila výzvu na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení  – „Vybudování hasičského areálu SDH Hodonice – nové zadání“ – podrobnosti na úřední desce