Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vloženo: 19. července 2017 16:31 hodin

V úterý 18. července 2017 vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a na návrh Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje.

V období zvýšeného nebezpeční vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
  • kouřit
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m
  • suché travní porosty
  • plochy zemědělských kultur