Vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2017

Vloženo: 2. srpna 2017 23:12 hodin

Na základě usnesení Vlády ČR číslo 11172 ze dne 19. prosince 2016 se ve dnech 23. srpna – 12. září 2017 uskuteční na území ČR ve spolupráci s členskými státy NATO mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2017.

V souvislosti s cvičením lze proto očekávat možný nárůst počtu letů nad některým územím Jihomoravského kraje, což může mít za důsledek zvýšení hlukové zátěže.

Bližší informace o cvičení lze získat na webových stránkách www.lznamest.army.cz