Volby do PS Parlamentu ČR 2017

Vloženo: 28. srpna 2017 20:38 hodin

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Hodonicích, vydá Obecní úřad Hodonice na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost lze podat:

  • osobně; O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16:00 hodin.
  • písemným podáním nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 do 16:00 hodin. (podpis voliče musí být ověřen, tento správní úkon není zpoplatněn)
  •  v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem do 13. října 2017 do 16:00 hodin.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu – PS Parlamentu ČR