Slavnostní vítání občánků

Vloženo: 1. října 2017 11:32 hodin

Za účasti místostarostky obce Hodonice Miluše Mitregové a matrikářky Michaely Koryťákové proběhlo v sobotu 30. září 2017 v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích slavnostní vítání občánků.