Sdělení – dětská hřiště

Vloženo: 16. října 2017 23:03 hodin

V posledním týdnu obdržel Obecní úřad současně několik informací od občanů o tom, že dětské hřiště na počátku ulice Panské vykazuje známky poškození. V prvé řadě se jednalo o poškozenou branku. Branka byla uzavřena tak, že nešla otevřít. Následně při naší kontrole byla branka otevřena tak, že nešla zavřít. K dnešnímu datu je branka opravena tak, že jde otevřít i zavřít.
Bohužel dalším sdělením bylo poničení pružinového houpadla, z kterého byly pravděpodobně zcizeny madla a zůstaly na herním prvku kovové vystupující tyčky. Takový herní prvek je nezpůsobilý k užívání a v souvislostech je nezpůsobilé celé dětské hřiště a má být uzavřeno veřejnosti.
Oprava, respektive pořízení a instalace nového páru madel čítá částku přes 1 000 Korun.

Provoz dětských hřišť je poměrně nákladnou a časově náročnou záležitostí, pokud je chceme mít v adekvátním stavu a bezpečná pro naše děti. Tímto žádám o přijatelné chování na dětských hřištích a vhodné zacházení s nimi. Starší děti žádám, aby použily méně síly při setkání s herními prvky, které jsou určeny podstatně mladším a tudíž méně vážícím dětem.
Současně sdělujeme, že provádíme pravidelnou běžnou kontrolu týdenní, důkladnou kontrolu nejdéle tříměsíční a samozřejmě necháváme certifikovaným revizním technikem kontrolovat stav všech herních prvků rovněž v pravidelných, tj. ročních lhůtách. Vandalismus nás značně odrazuje od chuti pečovat o stávající a tvořit něco nového pro nás pro všechny. Přesto se nevzdáváme, zatím.
Věřím, že kdo potřebuje nové madlo, si jej může dovolit zakoupit. A kdo se nemůže dostat na dětské hřiště, je schopen předat nám informaci ještě dříve, než dojde k poškození branky.

Dále informujeme, že na dětském hřišti mezi bytovými domy Na Vinici byl na žádost rodičů instalován nový herní prvek – dětská houpačka pro nejmenší děti, tj. ve věku 2 až max. 8 let. Tento herní prvek pro své rozměry a parametry, zejména výšku pádu, nepotřebuje speciální dopadovou plochu. Pro řádné vytvrdnutí kotvení bude houpačka připravena k užívání v pátek 20. října.

Děkuji.
Ing. Jitka Bořilová, zastupitelka a referentka životního prostředí v Hodonicích