Strategický plán rozvoje obce Hodonice

Vloženo: 3. listopadu 2017 21:12 hodin

Obec Hodonice má vytvořen strategický plán rozvoje na období 2018 – 2033, který shrnuje klíčové závěry a stručně popisuje navržené aktivity a opatření spolu se základními strategickými směry.
Dokument byl zpracován jako koncepční materiál, jehož cílem je podpora vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejné služby a správy pro zajištění konkurenceschopnosti spolu s udržitelným rozvojem území.