Upozornění na rizikový stav dřevin

Vloženo: 4. listopadu 2017 12:58 hodin

Po velmi silném větru v posledních dnech došlo k poškození dřevin, zejména starších a vzrostlých. A to jak v sídle, tak v krajině. Nabádáme tak k velké opatrnosti při pohybu v blízkosti dřevin.
Dřeviny jsme kontrolovali a zjistili již spadané větve. Například v lokalitě pod Panskou, kde se odlomila mohutná větev starého topolu do nových výsadeb. Horší situace je u dřevin, kde se větve odlomily a zůstaly zaklesnuté v koruně. A ještě horší je stav, kdy dřevina nejeví známky poškození, přestože jsou velmi pravděpodobná a vlivem výrazných a náhlých změn počasí se také mění fyzikální vlastnosti dřeva, jež mají vliv na mechaniku stromu a hrozí pád větve či stromu zcela nečekaný.

Prosíme o urgentní sdělení, pokud spatříte nějaké takové zásadní poškození, bezprostředně ohrožující majetek či zdraví osob. Sami jsme zahájili důslednou kontrolu a nápravu škod po nečekaně intenzivním větru na vlastních pozemcích, kde jsme schopni situaci řešit. Vlastníky ostatních pozemků upozorňujeme na rizikový stav stromů.
Předpokládáme, že počasí u nás oproti jiným lokalitám nebylo až tolik dramatické, přesto opatrnost je na místě.
Komise pro životní prostředí