Vydávání voličských průkazů

Vloženo: 27. prosince 2017 19:57 hodin

Vydávání voličských průkazů pro volby prezidenta republiky  ve dnech 12. a 13. 1. 2018, popř. 26. a 27. 1. 2018

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat na OÚ Hodonice:

  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději do 5. 1. 2018 pro I. kolo volby a pro případné II. kolo volby do 19. 1. 2018
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictví datové schránky voliče nejpozději
    do 5. 1. 2018 pro I. kolo volby a pro případné II. kolo volby do 19. 1. 2018
  • osobně na OÚ, kde je volič veden v seznamu voličů nejpozději do 10. 1. 2018 pro I. kolo volby a pro případné II. kolo volby do 24. 1. 2018

Průkazy může OÚ vydávat od 28. 12. 2017 do 10. 1. 2018 pro I. kolo a do 24. 1. 2018 pro
II. kolo.

O vydání voličského průkazu nelze žádat prostřednictvím e-mailu!