Pozvánka na „Betlémskou cestu“

Vloženo: 9. ledna 2018 22:52 hodin
Termín: 19. leden 2018

V pátek 19. ledna 2018 zve Klub seniorů Podyjí na „Betlémskou cestu“ do Třeště.
Závazné přihlášky do 16. ledna 2018 u paní Chytilové, tel. 724 827 861.
Cena zájezdu 200,- Kč (vstupné zdarma)