Volba prezidenta ČR

Vloženo: 9. ledna 2018 23:23 hodin

Oznamujeme občanům, že ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne I. kolo volby prezidenta České republiky. Obec Hodonice má jeden volební okrsek, volební místnost bude v obřadní síni kulturního domu.
V pátek 12. ledna proběhne volba od 14 do 22 hodin, v sobotu 13. ledna se bude volit od 8 do 14 hodin. Kdo z občanů bude mít zájem volit, ale jeho zdravotní stav mu nedovoluje navštívit volební místnost, může požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou na telefonním čísle 515 234 448.

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.