Výběrová řízení

Vloženo: 12. ledna 2018 18:14 hodin

Obec Hodonice vyhlašuje výběrová řízení na pozice

  • účetní obce, pověřenec pro ochranu osobních údajů (úřední deska)
  • obsluha Sběrného dvora odpadů Hodonice, Kompostárny Hodonice (úřední deska)