Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vloženo: 19. února 2018 23:14 hodin
Termín: 21. březen 2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 21. března 2018 od 12.00 do 15.00 hodin

Vypnutá oblast:

  • TS Hodonice – Za hřbitovem (č.620332) – domácnosti, provozy a zařízení
  • TS Hodonice – ZD (č.620330) – provozy a zařízení
  • TS Hodonice – chladírny I. (č. 620539) – vypnutí se netýká domácností
  • TS Hodonice – chladírny II. (č. 620540) – vypnutí se netýká domácností
  • TS Hodonice – ČOV pro Vertex (č. 620538) – vypnutí se netýká domácností