Informace o svozu odpadu

Vloženo: 4. července 2018 22:20 hodin

Na základě organizačních a technických požadavků svozové firmy jsme museli změnit harmonogram svozu odpadů. Nově bude v liché týdny svážen směsný komunální odpad a papír. V sudé týdny pak bioodpad a plast. Tuto informaci jsme uveřejnili v letním vydání Vlaštovky, kde se nám ovšem vloudila tisková chyba. Zde uveřejněný Harmonogram je platný a správný.
Omlouváme se a současně děkujeme za pochopení.