Novinky

www stránky knihovny Hodonice

Vloženo: 31. červenec 2015 21:13 hodin

www.hodonice.knihovna.cz

Prodej broskví

Vloženo: 31. červenec 2015 21:00 hodin

paní Eva Krňanská oznamuje, že zahájila nepřetržitý prodej broskví vhodných na zavařování a to denně od 11 do 18 hodin přímo v sadě v Tasovicích.

Cena za kilogram je 18,- Kč

Oznámení

Vloženo: 31. červenec 2015 20:51 hodin

MUDr. Podzimek oznamuje, že ve středu 5. srpna 2015 nebude ordinovat.

Výstava k 70. výročí konce 2. světové války

Vloženo: 31. červenec 2015 20:49 hodin

Krajský úřad Jihomoravského kraje hostí v letních měsících ojedinělou výstavu k 70. výročí konce druhé světové války nazvanou Život ve stínu šibenice.
Na panelech v prvním patře úřadu a díky dalším exponátům ve třetím patře se lidé seznámí s osudy vlastenců, kteří nasazovali své životy za druhé světové války v boji proti fašismu, aby následně za komunistického režimu skončili ve věznicích či na popravištích.
Podrobnosti zde.

Příprava projektu na tzv. kotlíkové dotace

Vloženo: 31. červenec 2015 20:35 hodin

Jihomoravský kraj v současné chvíli připravuje v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla.
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, a to v aktualitách nebo pod samostatnou záložkou Kotlíkové dotace. Je zde zveřejněn také dotazník předběžného zájmu.

Oznámení

Vloženo: 30. červenec 2015 17:41 hodin

Matrika Hodonice oznamuje, že z důvodu dovolené nebude od 3. do 14. srpna 2015 úřadovat.

SDH Hodonice uspořádal soutěž v požárním útoku mládeže

Vloženo: 26. červenec 2015 17:55 hodin

Sbor dobrovolných hasičů Hodonice uspořádal v sobotu 26.7.2015 2. ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů o pohár starosty obce Hodonice. Soutěž se uskutečnila na hasičském hřišti v Tasovicích (za benzínkou). Celkem soutěžilo 18 družstev – 9 v kategorii mladší žáci a 9 v kategorii starší žáci. V kategorii mladší žáci zvítězilo družstvo Hodonice „B“, následovali Hodonice „A“ a Trstěnice. Družstvo Tasovic se umístilo na 9. místě; v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo Bratčic před Vítoniceni a Skalicí „A“. Družstvo Hodonic skončilo na 5. místě a družstvo Tasovic na 6. místě.

Foto: Rosťa Lattner

Vítězné družstvo žáků SDH Hodonice

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 21. červenec 2015 21:26 hodin

Obec Hodonice zve občany na 10. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 29. července 2015 v 18.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání včetně příloh je vystaven na úřední desce.

Zarážení hory

Vloženo: 20. červenec 2015 9:03 hodin

Vážení spoluobčané,

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na decentní slavnost vinařů a vinohradníků. Výroba vína a péče o vinice má v našem regionu dlouhou tradici, tomuto koníčku se ve svém volném čase věnuje poměrně dost lidí ať už profesionálně, anebo amatérsky. Další sklizeň se nám nezadržitelně blíží, a tak než začne, na sobotu 15. srpna jsme si pro vás dovolili připravit setkání, na kterém ZDARMA už od 14 hodin pokoštujeme vínka zemědělského družstva, navštívíme několik sklepů po cestě, ochutnáme dobroty od našich hospodyň , projdeme se vinohradem, ve kterém jinak jen „dřeme“ po celý rok, hotaři-naši hlídači vinohradů tam složí svoji přísahu, společně horu zarazíme-uzavřeme pro nepozvané nenechavce, a nakonec v klídečku posedíme, pozpíváme u vína, klobásek a hudby. S ceremoniálem zarážení hory nám přijede vypomoci znojemský Spolek přátel hroznové kozy, vše ostatní si musíme připravit sami.

Chtěli bychom tímto požádat všechny vinaře, kteří mají chuť se setkat, aby s sebou vzali do průvodu po pistoli svého vína do každé ruky. Bude připraven vozík, na který budete moci láhve odložit a při četných zastávkách se vzájemně pohostit. A také bychom chtěli požádat vaše drahé ženy, zda by mohly na místo setkání přinést tác/krabičku nějakých sladkých či slaných dobrot, které se naloží do auta a které později při zastávce ve sklepích společně sníme.
Celý článek

Výzva k předložení žádosti

Vloženo: 16. červenec 2015 21:37 hodin

Obec Hodonice zveřejňuje výzvu k předložení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v KD Hodonice:

  • k bytu v I. NP v kulturním domě, čp. 287, Hodonice – úřední deska

Žádosti k těmto bytům budou přijímány do 3. 8. 2015, do 16:00 hodin na Obecním úřadě v Hodonicích.
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům zde.

Strana 1 z 12412341020Poslední »