Novinky

Výpis usnesení z 9. zasedání ZO Hodonice

Vloženo: 2. červenec 2015 21:29 hodin

Na úřední desce byl zveřejněn výpis usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Hodonice.

Svoz TDO

Vloženo: 2. červenec 2015 20:58 hodin

Svoz tuhého domovního odpadu proběhne v pondělí 6. července 2015 v obvyklém čase.

Oznámení firmy Ökofruit

Vloženo: 2. červenec 2015 20:54 hodin

Oznámení aplikace přípravků na ochranu rostlin  firmou Ökofruit international  s.r.o. ve dnech

  • 4.7.2015 – 9.7.2015, 8:00 – 15:00 hod

Přípravky a jejich dávkování:

  • Pirimor 50WG – 0,5 kg/ha

Dotčené katastry:

  • 0901/12,0901/7, 9801, 9803/2

Kultura:

  • hrušně, slivoně

Prodej drůbeže

Vloženo: 30. červen 2015 20:17 hodin

Nabídky prodeje chovných kuřic.

Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Vloženo: 30. červen 2015 13:27 hodin

Do konce letošního roku si musí všichni držitelé průkazu pro osoby se zdravotním postižením – průkaz TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby s zdravotním postižením, o výměnu. Stávající průkazy, bez ohledu na platnost na nich vyznačenou, platí pouze do 31.12.2015.
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského průkazu.
Podrobnosti zde.

Výzvy k předložení žádosti

Vloženo: 29. červen 2015 21:31 hodin

Obec Hodonice zveřejňuje výzvy k předložení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům Na Vinici:

  • k bytu č. C12, velikost 3+1 v I. NP, Na Vinici 360, Hodonice – úřední deska
  • k bytu č. A1, velikost 3+1 v I. NP, Na Vinici 377, Hodonice – úřední deska

Žádosti k těmto bytům budou přijímány do 15. 7. 2015, do 16:00 hodin na Obecním úřadě v Hodonicích.
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům zde.

Akční nabídka

Vloženo: 29. červen 2015 21:07 hodin

Pizzerie Anna připravila na červenec akční nabídku

2015-06-29_pizza_anna

Místní senioři chodí hrát hru MÖLKKY

Vloženo: 28. červen 2015 18:13 hodin

Místní senioři chodí hrát hru MÖLKKY.
Co je k tomu potřeba? Mölkka=kolík: 12 ks kolíků, průměr 55 mm, délka 150 mm, seříznuté pod úhlem 45°, na seříznuté části jsou mölkky očíslované číslicemi 1 – 12. Házecí kolík: 1 ks, průměr 55 mm, délka 225 mm. Podívejte se ve fotogalerii Františka Šimíka.

Princip hry: Hrají proti sobě nejméně dva hráči/družstva. Ti se snaží házecím kolíkem srazit mölkky. Není vždy výhodné srazit co největší počet mölekk, o strategii rozhoduje počet získaných bodů svých i soupeře a rozestavení mölekk.Utkání se hraje na počet kol, kolik je hračů a nebo družstev, není-li pořadatelem předem provedena úprava. Kolo končí, jakmile jeden hráč/družstvo dosáhne rovných 50 bodů…
Ještě v průběhu prázdnin zoranizují senioři turnaj v této zajímavé hře. O termínu konání turnaje budete informováni R.L.
Více na www.molkky.cz

Kapr, jak má být

Vloženo: 28. červen 2015 17:54 hodin

Zaječí 18. června 2015, kapr 116 cm, 28 kg. Autor – Petr Slepánek

Šerpování deváťáků

Vloženo: 26. červen 2015 23:42 hodin

V pátek 26. června 2015 se konalo v sále kulturního domu v Hodonicích šerpování deváťáků aneb jejich loučení se Základní školou v Tasovicích.

Strana 1 z 12212341020Poslední »