Novinky

Vánoční vesnička

Vloženo: 22. listopadu 2017 23:03 hodin

Obec Hodonice a ZŠ Tasovice Vás zvou na společnou akci Vánoční vesnička 2017, 1. adventní neděli 3. prosince 2017 před kulturním domem v Hodonicích.

Tulipánek zve nové členy

Vloženo: 21. listopadu 2017 18:32 hodin

Soubor lidového tance a folklóru Tulipánek, který působí při TJ Hodonice, a je určen pro děti, pořádá nábor nových členů.
Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 sraz z boku u lékárny v 16:55. Poté pravidelně každý čtvrtek.

kontakt – Eva Fráňová, 604 756 235

Pozvánka na 36. zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 21. listopadu 2017 18:08 hodin

Obec Hodonice zve občany na 36. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 29. listopadu 2017 v 18.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání je vystaven na úřední desce.

Nová stomatologická ambulance

Vloženo: 21. listopadu 2017 15:44 hodin

Nově vzniklá stomatologická ambulance Medenta s.r.o. oznamuje, že přijímá nové pacienty. Prosíme pacienty se zájmem o registraci aby k objednání použili emailovou adresu: objednavky.medenta@gmail.com

Praxe je vybavena nejmodernějším vybavením včetně rentgenových přístrojů a mikroskopu. Dále nabízíme široké spektrum výkonů (záchovná stomatologie, endodoncie, chirurgie a protetika).

Sídlo ambulance: Jaroslavice, Náměstí 102

Hodonický bazárek

Vloženo: 18. listopadu 2017 18:28 hodin

V sobotu 18. listopadu 2017 uspořádal SDH Hodonice v kulturním domě prodejní akci Hodonický bazárek.

Foto František Šimík

Žehnání mladých vín

Vloženo: 17. listopadu 2017 19:02 hodin

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 proběhlo v přísálí kláštera v Tasovicích žehnání mladých vín.

Foto František Šimík

Noc venku

Vloženo: 15. listopadu 2017 21:29 hodin


Akci pořádá Azylový dům, jedna ze sociálních služeb Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace za podpory města Znojma. Letošní ročník se uskuteční ve čtvrtek 23.11.2017 od 18,00 hodin v kapli sv. Václava na Mikulášském náměstí ve Znojmě.

Žehnání mladých vín

Vloženo: 13. listopadu 2017 20:44 hodin

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 19.00 hodin pořádá ČZS Tasovice v přísálí OÚ Tasovice Žehnání mladých vín.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vloženo: 13. listopadu 2017 20:39 hodin

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 4. prosince 2017 od 7.30 do 15.30 hodin

Vypnutá oblast:

  • TS Obecní úřad (č.621094) – část ul. Obecní od křižovatky ve směru k domům čp. 165, 166, 220, 222 až 209

Martinské hody

Vloženo: 12. listopadu 2017 23:29 hodin

Nedělní slavnostní mše svatá.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Strana 1 z 18812341020Poslední »