Novinky

MUDr. Podzimek oznamuje

Vloženo: 18. ledna 2018 18:30 hodin

MUDr. Karel Podzimek oznamuje, že ve středu 24. ledna 2018 nebude v Hodonicích ordinovat.

Pivní korbel

Vloženo: 17. ledna 2018 22:16 hodin

V pátek 16. února 2018 pořádá TJ Hodonice VI. ročník kulturní akce PIVNÍ KORBEL.
Košt místních domácích piv se uskuteční v sále kulturního domu v Hodonicích.

Oznámení

Vloženo: 17. ledna 2018 17:46 hodin

Oznamujeme občanům, že svoz plastů ve žlutých popelnicích z domácností proběhne ve čtvrtek 18. ledna od 5 hodiny ranní.

Informace MK Hodonice

Vloženo: 15. ledna 2018 21:33 hodin

Místní knihovna Hodonice oznamuje, že další semestr VU3V začíná 31. 1. 2018 v 10.00 hodin, bylo zvoleno téma Lidské zdraví, cena kurzu je 300,- Kč.

V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Osnova:

  1. Základní pojmy v lékařství
  2. Pokračování základních pojmů
  3. Nervová soustava a její choroby
  4. Nemoci stáří – „proti věku není léku“
  5. Nejzávažnější choroby
  6. Pokračování nejzávažnějších chorob

Nově zapsaní posluchači mohou být pouze starobní a invalidní důchodci.

Kontaktní osoba: Ludmila Grillowitzerová, knihovna@hodonice.cz, tel.: 775 998 115

Volba prezidenta ČR – 1. kolo

Vloženo: 13. ledna 2018 17:10 hodin

Výsledky volby prezidenta ČR – 1. kolo v obci Hodonice

Tříkrálová sbírka

Vloženo: 13. ledna 2018 13:13 hodin

V roce 2018 proběhla v naší obci již potřinácté charitní Tříkrálová sbírka. Letos se vybralo rekordních 33 978,- Kč + 12,76 €.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Výběrová řízení

Vloženo: 12. ledna 2018 18:14 hodin

Obec Hodonice vyhlašuje výběrová řízení na pozice

  • účetní obce, pověřenec pro ochranu osobních údajů (úřední deska)
  • obsluha Sběrného dvora odpadů Hodonice, Kompostárny Hodonice (úřední deska)

Divadelní představení

Vloženo: 10. ledna 2018 20:26 hodin

Zveme Vás na představení Těžká Barbora Divadelního studia Martiny Výhodové v sobotu 17. února 2018 v Městském divadle ve Znojmě.

Závazné přihlášky na divadelní představení Jaroslava Chytilová 603 550 515 nebo Irena Sirkovská 728 015 313

Volba prezidenta ČR

Vloženo: 9. ledna 2018 23:23 hodin

Oznamujeme občanům, že ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne I. kolo volby prezidenta České republiky. Obec Hodonice má jeden volební okrsek, volební místnost bude v obřadní síni kulturního domu.
V pátek 12. ledna proběhne volba od 14 do 22 hodin, v sobotu 13. ledna se bude volit od 8 do 14 hodin. Kdo z občanů bude mít zájem volit, ale jeho zdravotní stav mu nedovoluje navštívit volební místnost, může požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou na telefonním čísle 515 234 448.

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Pozvánka na „Betlémskou cestu“

Vloženo: 9. ledna 2018 22:52 hodin

V pátek 19. ledna 2018 zve Klub seniorů Podyjí na „Betlémskou cestu“ do Třeště.
Závazné přihlášky do 16. ledna 2018 u paní Chytilové, tel. 724 827 861.
Cena zájezdu 200,- Kč (vstupné zdarma)

Strana 1 z 19312341020Poslední »