Novinky

Omezení provozu ve výdejně léčiv v Hodonicích

Vloženo: 28. květen 2015 12:21 hodin

V průběhu měsíce června 2015 bude výdejna otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek v čase 17:30 – 19:30.
Aktuální informace na http://www.lekarnanatura.cz/index.php?page=kontakt.

Výkup květu černého bezu

Vloženo: 27. květen 2015 22:25 hodin

Společnost LUKOP Tasovice oznamuje, že zahajuje výkup květu černého bezu.

Výkup proběhne v areálu firmy LUKOP v Tasovicích, u mostu na rampě od 17 do 18.00 hodin a to od 27. května denně do odvolání.
Info tel. 604 585 294, 731 491 929, 603 746 254
cena za 1 kg čerstvého květu černého bezu je 18,- Kč.

Podrobnosti v letáku.

Velký dětský den

Vloženo: 24. květen 2015 11:41 hodin

V sobotu 23. května 2015 uspořádal spolek Hodoňáci na školním hřišti Velký dětský den.

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 19. květen 2015 17:53 hodin

Obec Hodonice zve občany na 8. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 27. května 2015 v 18.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání včetně příloh je vystaven na úřední desce.

Oznámení MK Tasovice

Vloženo: 18. květen 2015 19:22 hodin

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 21. května 2015 bude knihovna uzavřena.

Výpůjčky jsou možné v úterý 19. května od 8 -11 a 13 – 18 hodin.

Pozvánka na koncert

Vloženo: 16. květen 2015 7:59 hodin

Ve středu dne 27.května v 19.00 hodin vystoupí ve štukovém sále Znojemské Besedy na společném koncertě violoncellistka Anežka Jungová a klavíristka Renata Ardaševová. Anežka Jungová a Renata Ardaševová společně přednesou Sonátu pro violoncello a klavír č. 2 F dur, op. 99 od Johannesa Brahmse. V další části programu pak zazní v podání obou interpretek Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur, op. 101 skladatele Josepha Haydna.

Anežka Jungová je studentkou hry na violoncello a hry na historické violoncello na JAMU v Brně a věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Mimo jiné působí v divadle Husa na provázku a v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů (BROLN). Je členkou různých souborů, např. Ensemble Opera Diversa , The Czech Ensemble Baroque a Brno Baroque Trio.

Renata Ardaševová je vítanou sólistkou mnoha koncertních řad a festivalů doma i v zahraničí.  Pedagogicky působí rovněž na JAMU v Brně. Známým se stalo především Duo Ardašev, v němž se spolu s Igorem Ardaševem uplatňovala jak v čtyřruční hře, tak ve hře na dva klavíry. Současně se sólistickou kariérou je neodmyslitelnou součástí uměleckého života Renaty Ardaševové právě komorní hra, kde je vyhledávaná partnerkou pro svou bohatou muzikálnost, hráčskou pohotovost, technickou suverenitu a mimořádnou citlivost.

Zateplení MŠ Hodonice a obecního domu Daren

Vloženo: 15. květen 2015 15:01 hodin

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o probíhajících investičních akcích „Zateplení MŠ Hodonice a obecního domu Daren“. Obě akce probíhají dle stanoveného harmonogramu, s termínem dokončení 30.6.2015. Chtěli bychom také zdůraznit, že obě akce probíhají v souladu se zákonem; nepodléhají stavebnímu povolení, což potvrdil i Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, který se podnětem z možného porušení stavebního zákona zabýval. V současné době proběhla na nemovitosti „DAREN“ kontrola České inspekce životního prostředí, která řeší další s podnětů – problém ochrany netopýrů v půdních prostorách.

Velmi nás mrzí, jak byly tyto investiční akce v některých případech negativně medializovány. O legitimnosti akce hovoří usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce Hodonice ze dne 29.4.2015, které zcela jasně dalo najevo, že si přeje obě investiční akce dokončit (hlasování 9 zastupitelů pro dokončení, 1 zastupitel se zdržel a jeden zastupitel nebyl přítomen).

Jsme si vědomi závažnosti a významu celé investiční akce a rozhodně nejsme kulturní barbaři. Akci navrhli a projektovali významní znojemští stavební odborníci – autorizovaný architekt Ing. arch. Jaroslav Poláček a stavební inženýr Ing. Petr Gabriel. Oba jasně prezentovali svoje kvalifikované názory na obě investiční akce na zmiňovaném zasedání zastupitelstva obce.

Jsme přesvědčeni, že dokončením obou investičních akcí, se stávající technický stav obou budov výrazně zlepší a že bude naplněn záměr zastupitelstva tak, jak byl již prezentován.

Bc. Pavel Houšť – starosta obce Hodonice
Ing. Rostislav Lattner – místostarosta obce Hodonice

Výpis usnesení ze 7. zasedání ZO Hodonice

Vloženo: 11. květen 2015 20:07 hodin

Na úřední desce byl zveřejněn výpis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Hodonice.

Výzvy k předložení žádostí

Vloženo: 11. květen 2015 19:50 hodin

Obec Hodonice zveřejňuje výzvy k předložení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k:

  • bytu v I. nadz. podlaží v KD v Hodonicích čp. 287 – úřední deska
  • bytu ve II. nadz. podlaží v KD v Hodonicích čp. 287 – úřední deska
  • bytu č. B1, velikost 3+1 v I. NP, Na Vinici 372, Hodonice – úřední deska

Žádosti k těmto bytům budou přijímány do 27.5.2015, do 15:00 hodin na Obecním úřadě v Hodonicích.
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům zde.

Pozvánka na cirkusové vystoupení

Vloženo: 11. květen 2015 19:17 hodin

Ve středu 13. května 2015 zavítá do obce Hodonice cirkus Magico Katonas – v 17.00 hodin na hřišti za diskotékou Pepinno.
Vystoupí kouzelník, břichomluvec, hudební klaun, zpívající pes, komička Blažena aj. pod cirkusovým stanem.

Vstupné: děti 80,- Kč, ostatní 120,- Kč

Strana 1 z 11912341020Poslední »