Novinky

Smogová situace

Vloženo: 20. ledna 2017 17:41 hodin

Kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám byla v pátek 20.01.2017 2015 v 00:34 h pro území Aglomerace Brno vyhlášena Českým hydrometeorologickým ústavem smogová situace. Následně v 12:23 h byla smogová situace vyhlášena i pro zbývající území Jihomoravského kraje.

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12-hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.
Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz , záložka Ovzduší.

Upozornění

Vloženo: 20. ledna 2017 17:34 hodin

Vodárenská akciová společnost Znojmo upozorňuje občany, aby si vzhledem k nízkým venkovním teplotám zabezpečili nebo spíše zateplili vodoměry ve vodoměrných šachtách.

MUDr. Kolařík oznamuje

Vloženo: 18. ledna 2017 8:51 hodin

MUDr. Kolařík oznamuje, že od 23. ledna  do 30. ledna 2017 nebude ordinovat.

Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 17. ledna 2017 21:24 hodin

Obec Hodonice zve občany na 27. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 25. ledna 2017 v 18.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání je vystaven na úřední desce.

Informace Finančního úřadu

Vloženo: 17. ledna 2017 21:21 hodin

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Podrobnosti na www.financnisprava.cz

Novoroční florbalový turnaj

Vloženo: 14. ledna 2017 14:43 hodin

V sobotu 21. ledna 2017 od 9.00 hodin pořádá florbalový oddíl TJ Hodonice v tělocvičně ZŠ Tasovice florbalový turnaj.

Svoz bioodpadu

Vloženo: 13. ledna 2017 12:18 hodin

Svoz hnědých popelnic na bioodpad proběhne v pondělí 16. ledna 2017 v obvyklém čase.

MUDr. Podzimek oznamuje

Vloženo: 12. ledna 2017 20:12 hodin

MUDr. Podzimek oznamuje, že ve středu 18. ledna 2017 nebude ordinovat.

SDH Hodonice – sezóna 2016

Vloženo: 3. ledna 2017 20:35 hodin

Rozšířené úřední hodiny

Vloženo: 3. ledna 2017 20:26 hodin

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 mohou od 23. ledna do 3. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

přiznání lze podat také online na www.daneelektronicky.cz

Strana 1 z 16612341020Poslední »