Novinky

Svoz TDO o velikonocích

Vloženo: 30. březen 2015 20:40 hodin

Svoz tuhého domovního odpadu proběhne mimořádně v sobotu 4. dubna 2015.

Velikonoční koncert Exultate Jubilate

Vloženo: 30. březen 2015 20:39 hodin

Farnost Znojmo-Louka a ZUŠ Znojmo pořádají Velikonoční koncert v sobotu 11. dubna 2015 od 17.00 hodin v kostele sv. Václava ve Znojmě.
Vystoupí Veronika Pacíková – soprán, Soňa Kružíková – varhany, klarinetový soubor ZUŠ Znojmo.

Velikonoční koncert

Vloženo: 30. březen 2015 20:11 hodin

Farnost Hodonice Vás zve na Velikonoční koncert v kostele sv. Jakuba Většího v Hodonicích v neděli 12. dubna 2015 v 15.00 hod.

Vystoupí Znojemské žestě, Jan Vašina – klavír, Sousedé – pěvecký sbor z Hodonic, Tomáš Votava – baskřídlovka, Michaela Hronová – klavír, sourozenci Votavovi, Veronika Pacíková – soprán, Kamila Brhelová – klavír, Kristýna Jungová – housle, Soňa Kružíková – varhany a další …..

Nabídka brigády na střelnici

Vloženo: 30. březen 2015 19:58 hodin

Klub IPSC Znojmo nabízí školákům možnost výdělku formou lepení terčů na střeleckém závodě v sobotu 24. dubna 2015.
Registrace zájemců na stránkách http://registrace.ipscznojmo.cz

Vítání jara s Pizzerií Anna

Vloženo: 29. březen 2015 23:39 hodin


V neděli 29. března 2015 připravila Pizzerie Anna předvelikonoční akci – Vítání jara.

Velikonoční turnaj seniorů ve stolním tenise

Vloženo: 29. březen 2015 18:31 hodin

V sobotu 4. dubna 2015 od 16.00 hodin pořádají Klub seniorů „Podyjí“ Hodonice a TJ Hodonice Velikonoční turnaj seniorů ve stolním tenise – v pingpongové herně KD Hodonice.
Turnaj je určen pro ženy a muže starší 60-let z obcí Hodonice a Tasovice a pro pozvané hosty.

Tasovická výstava vín

Vloženo: 29. březen 2015 1:04 hodin


V sobotu 28. března 2015 uspořádal Spolek vinařů sv. Klementa a ZO ČZS Tasovice tradiční Tasovickou výstavu vín.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Informace o investičních akcích

Vloženo: 24. březen 2015 16:03 hodin

Vážení spoluobčané,
V současné době probíhá v naší obci několik investičních akcí. Jednou z nich je i zateplení MŠ Hodonice a obecního domu Daren. Rozhodnutí o zateplení obou budov padlo již v loňském roce na základě provedených energetických auditů. Audity prokázaly vysokou energetickou náročnost obou budov. Současné náklady na vytápění MŠ se pohybují ve výši cca 210 tis. Kč/rok. Realizací zateplení se sníží náklady na cca 80 tis. Kč/rok. Předpokládaná úspora bude ve výši 120 tis. Kč/rok. Návratnost akce se předpokládá na 15 let.
U budovy Daren jsou současné náklady na vytápění ve výši cca 70 tis. Kč/rok. Realizací zateplení se sníží náklady na cca 18 tis. Kč/rok. Předpokládaná úspora bude vyšší než 50 tis. Kč/rok. Návratnost akce se předpokládá na 11 let.
Na základě těchto výsledků byla zpracována projektová dokumentace na zateplení obou budov. V souladu s projektovou dokumentací byly, v měsíci únoru 2015, zahájeny práce na zateplení. Dokončení celého projektu je, dle smlouvy o dílo, datováno na 30.6.2015.

V Hodonicích 24.3.2015

Starosta obce Hodonice Pavel Houšť
Místostarosta obce Hodonice Rostislav Lattner

Akce Dyje 2015

Vloženo: 23. březen 2015 18:02 hodin

V sobotu 11. dubna 2015 se koná tradiční brigáda na vyčištění od odpadků a černých skládek v okolí řeky Dyje pod patronací obecních úřadů Tasovice, Hodonice a Krhovice, dobrovolných sdružení rybářů a oddílu Proud aj. – Akce Dyje 2015.

Sraz dobrovolníků v 8.00 hodin u tasovického mostu a u krhovického jezu.

Omezení provozu MŠ Hodonice

Vloženo: 20. březen 2015 12:06 hodin

Omlouváme se rodičům MŠ Hodonice.

Z nepředpokládaných technických důvodů bude Motýlková třída zprovozněna až od úterý 7.dubna.
Stávající provoz omezen na 4 třídy.

Děkujeme za pochopení, starosta obce

Strana 1 z 11312341020Poslední »