Informace

Kontaktní místo Czech POINT v provozu:
V případě uzamčených vchodových dveří volejte tel. č. 515 234 448

Pondělí: 7:00 – 12:00 hod., 12:30 – 16:00 hod.
Středa: 7:00 – 12:00 hod., 12:30 – 16:00 hod.
Čtvrtek: 7:00 – 12:00 hod.

Po dobu nouzového stavu zkrácená úřední doba OÚ Hodonice pro veřejnost

Pondělí: 13:00 – 16:00 hod
Středa: 8:00 – 11:00 hod

Oznámení

Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu a plastu proběhne už v sobotu 11. dubna.

Dále oznamujeme aktuální provoz sběrného dvoru odpadů. Sběrný dvůr bude otevřen ve středu 8. dubna od 12 do 15 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Od středy 15. dubna bude sběrný dvůr otevřen dle řádné provozní doby. Vždy na sběrný dvůr mohou přijít nejvýše dva občané a musejí být vybaveni ochranou obličeje a rukou.

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Pozor na otrávenou návnadu

Na základě informace občanů oznamujeme, že v prostorách Farské zahrady v Tasovicích se objevila otrávená návnada, která způsobila uhynutí psa.
Upozorňujeme na tuto skutečnost a žádáme majitele psů, aby dbali zvýšené opatrnosti při venčení psů.

Oznámení Eon Č.R.

Eon Č.R. oznamuje občanům, že ve dnech 8. 4. až 15. 4. 2020 bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie.
Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.

Jak nakládat s odpady v době nouzového stavu

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Vyšlo 39. číslo Vlaštovky

Vyšlo 38. číslo informačního listu obce Hodonice – VLAŠTOVKA.

Upozornění na tiskovou chybu v tomto vydání zpravodaje:
V článku „Kompostárna v Hodonicích“ na straně 7 ve zvýrazněné větě posledního odstavce je chybně uvedený den příjmu – úterý.

Pracovníci budou přijímat odpad a vydávat kompost každou středu v čase 7:30 – 10:30.

Jsme v tom společně

Doporučení Policie ČR

 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Provoz Sběrného dvoru odpadů

Od středy 25. března bude částečně v provozu Sběrný dvůr odpadů v Hodonicích:
Středa 12:00 – 15:00
Sobota 9:00 – 11:00

Sběrný dvůr navštivte, prosím, pouze v nutném případě.
V každém případě je nutné, aby se v areálu zdržoval pouze jeden občan, byl vybaven rukavicemi a měl zakrytá ústa a nos. Dále je nutné, aby příchozí striktně dodržovali pokyny obsluhy sběrného dvoru.
Bližší informace na tel. 736 738 341.

Situace se může změnit, proto prosím, sledujte průběžné informace z Obecního úřadu. Děkujeme.