Novinky

Turnaj v rybolovné technice

Vloženo: 2. února 2012 16:13 hodin

V neděli 5. února 2012 pořádá rybářský oddíl TJ Hodonice 3. ročník turnaje v rybolovné technice. Akce se koná v tělocvičně ZŠ Tasovice od 9.30 do 15.00 hodin. Turnaje se mohou zúčastnit soutěžící od 6 do 18 let. Podrobnosti na stránkách TJ Hodonice.

Velký dětský karneval

Vloženo: 1. února 2012 21:00 hodin

V sobotu 11. února od 14.00 hodin v KD Hodonice pořádá občanské sdružení Hodoňáci Velký dětský karneval. Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka na 16. zasedání ZO

Vloženo: 25. ledna 2012 17:01 hodin

Obec Hodonice zve občany na 16. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 1. února 2012 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání včetně příloh je vystaven na úřední desce.

Požární poplach

Vloženo: 20. ledna 2012 15:56 hodin

V pátek 20.1.2012 po poledni byl vyhlášen požární poplach. Chtěl bych vás touto cestou informovat, že naštěstí nešlo o nic vážného, mezi obcemi Tasovice a Dyje hořel náklad na avii. Požár uhasili hasiči ze Znojma.

Petr Korger, starosta

Výzva spolkům a sdružením v obci Hodonice

Vloženo: 19. ledna 2012 19:12 hodin

Na základě pracovní schůzky vedení a zastupitelů obce Hodonice s vedením a členy TJ Hodonice, která se konala dne 18. ledna 2012 bylo předjednáno, že v letošním roce na základě interního auditu provedeného na obci, bude v souladu se závěrečným vyhodnocením celého auditu postupováno i s financováním všech spolků a organizací, které jsou v naší obci registrováni.
S každou organizací bude sepsána řádná smlouva, která bude obsahovat všechna právní ustanovení se všemi právy a povinostmi obou smluvních stran.

Do dnešního dne nebyl doručen na obec Hodonice ani jeden návrh nebo projekt organizací a spolků na rok 2012, o který jsem požádal na těchto stránkách dne 28.12.2011. Pokud organizace, spolky nedodají v uvedeném termínu požadované, nebudou jejich požadavky v dalších měsících r. 2012 akceptovány, protože nebudou zapracovány do Rozpočtu obce na letošní rok. Požadované odesílejte prosím na starosta@hodonice.cz nebo jan.roznovsky@hodonice.cz, kdy všechny požadavky zpracuji a předložím zastupitelům obce.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Obecní ples

Vloženo: 17. ledna 2012 9:12 hodin

Zastupitelstvo obce Hodonice vás srdečně zve na 22. OBECNÍ PLES, který se koná v pátek 27. ledna 2012 v KD Hodonice. K tanci a poslechu hrají Bojané a Duo Dreams. Ples zahájí taneční skupina Single. Připravena je pro všechny bohatá tombola a občerstvení.
Předprodej vstupenek byl již byl zahájen na Obecním úřadě u paní Koryťákové, cena je 100,- Kč.

Tříkrálová sbírka – poděkování

Vloženo: 9. ledna 2012 22:38 hodin

Děkujeme všem, kdo přispěli do letošní charitní Tříkrálové sbírky. V tomto roce se v Hodonicích vybralo nejvíce za 7 let, kdy u nás koledníci chodí, a to 26 639 Kč + 10,60 EUR. Oproti loňsku je to nárůst o více než 4,5 tisíce Kč.
Tříkrálová sbírka v naší obci začala v roce 2006, kdy se vybralo 17 362,50 Kč, v roce 2007 to bylo 19 940,50 Kč, v roce 2008 jste na Charitu věnovali 22 646 Kč +20 Zl. Rok 2009 přinesl 24 770,- Kč, 2010 to bylo 24 243,- Kč a vloni 22 146,- Kč.

Ještě jednou díky za podporu dobré věci! K+M+B

Havárie vodovodního řadu

Vloženo: 6. ledna 2012 9:47 hodin

Dnes 6. ledna 2012 nepoteče voda do 15.00 hodin z důvodu havárie vodovodního řadu na ul. Panská, Nad Hřbitovem a Polní.

Nabídka pronájmu nebytových prostor – DPS Hodonice

Vloženo: 5. ledna 2012 16:48 hodin

Obec Hodonice
nabízí k pronájmu nebytové prostory k podnikání v budově DPS Hodonice, Obecní 404.
Jedná se o nebytové prostory v I. nadzemním podlaží pro provozování kantýny nebo prodejny smíšeného zboží o celkové výměře 33 m2.
Orientační cena měsíčního pronájmu minimálně 2 500,-Kč za pronájem prostor a movitých věcí včetně záloh na služby včetně DPH/měsíc.
Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce.

Informace o prodeji podá starosta Petr Korger telefon 515 234 329 nebo 734 603 461.

Tříkrálová sbírka

Vloženo: 2. ledna 2012 21:56 hodin

Rok se s rokem sešel a naší obcí opět chodí Kašpar, Melichar a Baltazar na charitní Tříkrálovou sbírku, která má letos trefné heslo „Začněme rok dobrým skutkem“. Předem děkujeme všem, kdo koledníky neodmítnou a přispějí jakoukoli částkou potřebným.

Korgerovi