Novinky

Oznámení

Vloženo: 1. února 2011 21:10 hodin

Obec Hodonice oznamuje, že hledá pracovníka – pracovnici do Knihovny v Hodonicích, podrobnosti v příloze.

Volně pobíhající pes

Vloženo: 1. února 2011 21:05 hodin

Během včerejšího dne byl zjištěn majitel velkého černého psa (bylo oznámeno několik tel. stížností v dané věci), který nepravidelně pobíhal po obci Hodonice. Majitel byl důrazně upozorněn na svoji povinnost zajistit si domácí zvíře tak, aby nemohlo utéci z objektu majitele a ohrožovat děti a spoluobčany.
Ve věci volného pobíhání psů je vedeno jednání s Městskou policií ve Znojmě a Městským úřadem Znojmo s cílem odchytu těchto volně pobíhajících psů a zjištění majitele. Pokud se majitele nepodaří zjistit je pes umístěn do útulku.

Pozvánka na ples

Vloženo: 1. února 2011 21:00 hodin

V sobotu 12. února 2011 pořádá OÚ Krhovice 12. Obecní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Minet.

Poškození informačních tabulí

Vloženo: 31. ledna 2011 22:00 hodin

V minulých dnech došlo k úmyslnému poškození dvou informačních tabulí umístěných na objektu zastávky BUS u Renty. Tyto informační tabule jsou v obci umístěny především z důvodu informovanosti občanů o dění v obci. Podobné informační tabule máme v úmyslu umístit v celé obci. Informovat občany o aktuálních záležitostech
spojených se samosprávou obce je povinností obecního úřadu.
Finanční prostředky vynaložené na opravu poškozených tabulí jsou vyhozené peníze z obecního rozpočtu. Chtěl bych všechny spoluobčany požádat, pokud zjistí nebo uvidí, že někdo takovýmto způsobem ničí náš společný majetek, aby oznámil tuto skutečnost i třeba anonymně na OÚ. Bude na nás, jak se s tímto nešvarem vypořádáme.

Jan Rožnovský – starosta obce

obrázek poškozené tabuleobrázek poškozené tabuleobrázek poškozené tabuleobrázek poškozené tabuleobrázek poškozené tabuleobrázek poškozené tabuleobrázek poškozené tabule

Revitalizace a úprava ploch zeleně

Vloženo: 30. ledna 2011 16:00 hodin

V pátek 14. ledna 2011 proběhla během celého dne řada jednání k revitalizaci a úpravě ploch zeleně v obci Hodonice, kterých se zúčastnili zástupci AOPK, projektanti, zastupitelé obce, zástupci občanských sdružení a spolků včetně přizvaných občanů. Obec Hodonice je značně industrializovaná a průmyslové objekty negativně ovlivňují celkový ráz obce. Máme zaveden plyn a vodovod, celá obec je připojena na kanalizaci, máme nové obecní komunikace a chodníky, bylo vybudováno přes 100 obecních bytů, ale v oblasti životního prostředí se za posledních 60 let neudělalo téměř nic. Nyní máme šanci získat nemalé finanční prostředky z EU a zvelebit obec Hodonice. Podrobněji zde.

MUDr. Jaromír Kolařík nebude ordinovat

Vloženo: 29. ledna 2011 16:00 hodin

Z důvodu dovolené nebude praktický lékař pro dospělé MUDr. Jaromír Kolařík ve dnech 31.1. – 4.2. ordinovat. V akutních případech ho zastupuje MUDr. Zdeňka Lukešová, Tasovice. Více na www.mudrkolarik.cz a www.zdenkalukesova.klekari.cz

Oznámení

Vloženo: 28. ledna 2011 16:00 hodin

Ředitelství ZŠ Tasovice oznamuje, že z důvodu epidemie chřipky bude v době od 31. ledna do 4. února 2011 škola uzavřena.

Dětský karneval

Vloženo: 27. ledna 2011 8:00 hodin

V sobotu 12. února 2011 od 14.00 hod. pořádá Petr Dvořák (Hodoňáci, o.s.) v KD Hodonice DĚTSKÝ KARNEVAL. Všichni jsou srdečně zváni.

Upozornění pro pejskaře

Vloženo: 23. ledna 2011 21:00 hodin

Poté, co roztál sníh, začaly se množit stížnosti na nepořádek způsobený některými psy venčenými na obecních pozemcích. Neuklizené psí exkrementy obtěžují především obyvatele Sídliště a ulice Na Vinici, ale situace není o mnoho lepší ani v jiných částech obce. Chtěl bych se touto cestou obrátit na všechny pejskaře s prosbou, aby po svých psích miláčcích uklízeli. Zatím v obci chybějí odpadkové koše a sáčky na exkrementy, ale zastupitelstvo obce bude tuto situaci, včetně problému volně pobíhajících psů v obci, co nejdříve řešit pro oboustrannou spokojenost jak majitelů psů, tak i všech občanů naší obce.

Jan Rožnovský – starosta

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva

Vloženo: 19. ledna 2011 19:30 hodin

Obec Hodonice zve občany na 4. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 26. ledna 2011 v 17.00 hod. v salonku KD v Hodonicích – program jednání zde.