Novinky

Veřejná služba

Vloženo: 24. února 2011 18:45 hodin

Zastupitelstvo Obce Hodonice rozhodlo, že v naší obci zřídíme Veřejnou službu pro občany Hodonic. Veřejná služba bude možná od 01.03.2011 a je pro osoby v hmotné nouzi, při níž tito občané vykonávají neplacené práce např. při udržování čistoty obce a jejich výkon veřejné služby má vliv na výši dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Pokud by někdo projevil o tuto službu zájem, může se více informovat na Obecním úřadě v Hodonicích nebo na Městském úřadě – odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Znojmě.

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

Vloženo: 23. února 2011 17:00 hodin

Obec Hodonice zve občany na 6. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 2. břena 2011 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – na programu jednání bude pouze jeden bod – změna č. 1 Územního plánu obce Hodonice.

Inventariace zeleně

Vloženo: 21. února 2011 19:00 hodin

Vážení spoluobčané, komise pro životní prostředí obce Hodonice připravuje inventarizaci zeleně, která proběhne v březnu letošního roku v celém katastru obce. Všechny stromy a dřeviny, které jsou ve špatném či havarijním stavu budou na základě odborného posouzení vykáceny a nahrazeny novou vhodnou výsadbou. Zároveň bude provedena prořezávka mladých stromů a celková odborná údržba zeleně. Komise pro životní prostředí tímto žádá občany obce o zasílání připomínek a upozornění na stromy, které jsou zjevně nezdravé, ve špatném stavu nebo potřebují údržbu. Výše zmíněné připomínky včetně lokalizace dřeviny, zběžného popisu, případně fotografie zasílejte prosím na e-mailovou adresu seidvi@seznam.cz, nebo odevzdávejte v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu panu Jiřímu Maršounovi.

Předem děkuji za Vaši spolupráci      Vítězslav Seidl /předseda komise pro životní prostředí

Daňová přiznání

Vloženo: 21. února 2011 18:00 hodin

Finanční úřad ve Znojmě vychází v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 vstříc daňovým poplatníkům a rozšiřuje běžně poskytované služby na úseku  podatelny a pokladny. Více v příloze.

Poděkování

Vloženo: 19. února 2011 21:00 hodin

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o hladký průběh 21. obecního plesu. Poděkování patří sponzorům, krojované dechové hudbě Šardičanka a Duo Dreams i taneční skupině Single.

Jan Rožnovský, starosta

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva

Vloženo: 16. února 2011 20:00 hodin

Obec Hodonice zve občany na 5. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 23. února 2011 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání zde.

Výluka na trati Znojmo – Retz

Vloženo: 16. února 2011 12:00 hodin

Ve dnech od 1.3.2011 do 3.3.2011 bude na trati Znojmo-Retz a zpět probíhat výluka.

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Vloženo: 15. února 2011 22:30 hodin

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, můžete zaregistrovat svůj mobilní telefon pro příjem těchto SMS. Více v popisu služby.

Obecní ples

Vloženo: 13. února 2011 21:30 hodin

Vstupenky na 21. Obecní ples  jsou již v předprodeji. Cena vstupenek je 150,- Kč a zájemci si je mohou zakoupit na OÚ Hodonice, tel. 515 234 448.

Velký dětský karneval

Vloženo: 13. února 2011 21:25 hodin

V sobotu 12.2.2011 uspořádal Petr Dvořák a občanské sdružení Hodoňáci Velký dětský karneval. Dle účasti masek a hostů se akce opravdu podařila.