Podzimní výšlap s TJ Hodonice

V pátek 28. září pořádá Oddíl turistiky TJ Hodonice tradiční podzimní výšlap. Akce je přístupná všem přihlášeným (40 míst), vhodná i pro děti od 7 let.
Rezervace a kontakt na organizátory 608 883 331, Ivan Bohátka, Ivan Večeřa.

Podrobnosti na stránkách TJ Hodonice.

Pozvánka na 23. zasedání ZO

Obec Hodonice zve občany na 23. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 26. září 2012 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání je vystaven na úřední desce.

Oznámení firmy Ökoplant

Oznámení aplikace přípravků na ochranu rostlin  firmou Ökoplant international  s.r.o. ve dnech

Celoplošný zákaz prodeje tvrdého alkoholu

Ministr zdravotnictví dnes v 19.00 hodin vyhlásil s okamžitou platností na celém území republiky úplný zákaz prodeje a nalévání lihovin s obsahem alkoholu vyšším než 20%.

Výzva hejtmana Jihomoravského kraje

V souvislosti s aktuální situací ohrožení životů a zdraví obyvatel výskytem alkoholických nápojů obsahujících methylalkohol jsem dne 12. září 2012 svolal jednání Krizového štábu Jihomoravského kraje, kde byli přizvanými zástupci správních úřadů a bezpečnostních sborů sděleny aktuální informace potvrzující závažnost situace.

Vyzývám proto všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpeční ohrožení zdraví a života.

Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která  24 hodin denně poskytne zájemcům informace …

Obecné informace k otravě methylalkoholem

Celý text výzvy, o možnostech bezplatného otestování lihovin zde.

Výluka na trati Znojmo – Břeclav

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že

  • 13. září 2012 od 8.00 do 14.30 hodin proběhne úseku Mikulov na Moravě – Novosedly na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) výluka. Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Znojemsko – zahrada Moravy

Ve dnech 13. – 16. září 2011 se bude konat ve štukovém sále Louckého kláštera ve Znojmě 33. ročník výstavy ovoce, zeleniny, květin a produktů – Znojemsko – zahrada Moravy.

Oznámení knihovny Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 13. září 2012 bude knihovna uzavřena z technických důvodů.

Prosba o pomoc

Dnes v noci, z 9. na 10.9.2012, nám bylo odcizeno vozidlo Škoda Octavia kombi, zlatá metalíza.
Kdo si všiml něčeho podezřelého, či viděl v noci odjíždět tento vůz, prosíme o každou informaci!

Lattnerovi, 605 222 736

Odměna za info vedoucí k dopadení! 

Sběr velkoobjemového odpadu

V sobotu 22. září 2012 od 9.00 do 16.00 hodin proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou přistaveny na návsi u pošty a na parkovišti pod Kulturním domem v Hodonicích.

Elektrospotřebiče, autobaterie, nábytek, železo, pneumatiky ponechejte prosím vedle kontejneru, pracovníci tento odpad vytřídí.