Oznámení knihovny Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že od čtvrtka 20. prosince 2012 bude knihovna uzavřena.
Poslední termín výpůjček je možný v úterý 18. prosince 2012.
Otevřeno bude od čtvrtka 3. ledna 2013

Pozvánka na Silvestra

Sbor dobrovolných hasičů Hodonice zve všechny na HASIČSKÝ SILVESTR v KD Hodonice, začátek v 18.00 hodin.

 

Adventní setkání v ZŠ Tasovice

V neděli 2. prosince 2012 od 15.00 hodin zve ZŠ Tasovice na adventní setkání v areálu školy.

Rozsvěcení vánočního stromu

V neděli 2. prosince 2012 v 16.00 hodin zve Obecní úřad Hodonice všechny spoluobčany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u kulturního domu v Hodonicích.

Úprava a údržba zeleně v obci

Okolí rybníčku na ul. Panské (pančáku) se obec věnovala na podzim 2012, kdy byly odstraněny nálety, staré keře, uschlé větvě a zbytky stromů. Po této úpravě se celé okolí rybníku znatelně změnilo.
V příštím roce obec předpokládá, že bude rybník vyčištěn a okolí upraveno osázením nových stromů, zasetím trávníku a umístěním laviček.

Okolí garáží na ul. Krhovické bylo následně také vyčištěno. Byly taktéž odstraněny nálety, staré keře, uschlé větvě, zbytky stromů a spousta palachu, který zabraňoval průtoku vody od obce Tasovice na Krhovice. Je zvláštní, že se o tento úsek kanálu, který je v majetku obce, doposud nikdo nestaral. Tato povinnost je dána zákonem.

Na ul. Krhovické byl také vyčištěn a upraven park od náletů. I zde v příštím roce plánujeme výsadbu nových stromů a keřů. Sochu sv. Floriána necháme odborníkem posoudit a nacenit opravu, aby byla ozdobou a ne troskou. V neposlední řadě nápis, že nás vítá vinařská obec Hodonice bude muset také projít úpravou, aby nás obec opravdu prezentovala.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Šteně našlo majitele

Na základě vyhlášení zprávy místního rozhlasu v úterý 20.11.2012, že se našlo v obci malé štěně, které jsme dočasně umístili v prostorách obce, se nám dne 21.11.2012 přihlásil majitel, který si štěňátko převzal.
Jak je šťastné, že je opětovně u svého pána, je vidět na první pohled.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

 

Vyšetřování ztráty třídní knihy

V pátek 30.11.2012 v 18.00 hod. bude v sále kláštera Redemptoristů v Tasovicích sehrána divadelní hra Vyšetřování ztráty třídní knihy autorů Smoljaka a Svěráka.

Akce se uskuteční při příležitosti 100. výročí útěku Járy Cimrmana z obce Hodonice a pořádá ji vedle Hudebního a divadelního spolku Járy Cimrmana také občanské sdružení Harmonie přírody a kultury o.s. ve spolupráci se ZUŠ Hrušovany n.J. a ZŠ Tasovice za podpory TJ Hodonice a TJ Sokol Tasovice.

Vandalismus na pokračování

Ze soboty na neděli si opětovně zařádili vandalové  a přímo u Obecního úřadu dokonale zničili odpadkový koš, který vytrhli i s hmoždinkami a dlažbou . U tohoto poškození máme informace, které by nás měli přivést k pachatelům.
Taktéž stále někteří jedinci nemohou pochopit, že tenisové kurty jsou již zazimovány a nejsou veřejnosti přístupné s výjimkou Základní školy Tasovice, která má s Obcí Hodonice podepsanou smlouvu. Doufám, že po včerejší domluvě si dotyční fotbalisté toto vezmou k srdci a nebudou svévolně poškozovat majetek obce Hodonice.

Další poškozování obecního majetku, které je na přiloženém foto je nepochopitelné, ale musí být opraveno z obecní pokladny – z peněz nás všech.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Postel pro Anděla

V sobotu 24. listopadu 2012 v 17.00 hodin vystoupí v KD Hodonice Dobšické národní divadlo. Hrát se bude komedie Jaroslava Koloděje v úpravě Martiny Výhodové Postel pro anděla aneb, proč je dobré si hýčkat svého anděla strážného.

Vstupné dobrovolné.

Výluky na trati Znojmo – Břeclav

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech 19. a 20. listopadu 2012 proběhnou níže uvedené výluky

  • 19. listopadu 2012 od 7.30 do 14.30 hodin proběhne úseku Břeclav – Valtice na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) výluka. Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
  • 20. listopadu 2012 od 8.00 do 11.40 hodin proběhne úseku Znojmo – Hrušovany nad Jev. na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) výluka. Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.