Slavnostní přivítání prvňáčků

Ředitel ZŠ a MŠ Tasovice oznamuje rodičům žáků prvních tříd, že slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v pondělí 3. září 2012 od 8.00 hodin v sále Kulturního domu v Hodonicích.

Přístavba hasičské zbrojnice

Dne 24.8.2012 byla obcí Hodonice zveřejněna ,,VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY“ ( veřejná zakázka malého rozsahu) na akci ,, Přístavba hasičské zbrojnice“. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách obce Hodonice v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Oznámení zubní ordinace

Zubní ordinace MUDr. Fila oznamuje, že v době od 27. do 31. srpna 2012 nebude ordinovat.

Den sociálních služeb

Město Znojmo, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska pořádá 5. září 2012 od 10.00 do 16.00 hodin Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, 3. ročník

 • 10:00 – 10:15 Zahájení
 • 10:20 – 10:40 Taneční vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a PvŠ Znojmo
 • 10:55 – 11:15 Vystoupení klientů Ateliéru Samuel – bubnování
 • 11:25 – 11:45 Vystoupení klientů Zámku Břežany se zvířátky – pohádka „O kozím království“
 • 11:55 – 12:15 Ukázka práce s asistenčním psem – Liga vozíčkářů
 • 12:25 – 12:45 Hudební vystoupení klientů ze Stacionáře na Hradišti
 • 12:55 – 13:10 Pohádka dětí z Domova pro matky a otce v tísni Hradiště
 • 13:25 – 13:45 Hudební vystoupení klientů Zámku Břežany
 • 13:55 – 14:15 Taneční vystoupení Znojemských Grácií
 • 14:25 – 14:45 Hra dětí a dospělých na nástroje a písně – Rodinné centrum Maceška
 • 15:00 – 16:00 Petr Bende – vystoupení, autogramiáda

Podvečer plný her s Pizzerií Anna

V sobotu 25. srpna 2012 pořádá Pizzerie Anna od 18.00 hodin podvečer plný her – turnaj ve stolním fotbálku, stezka odvahy, splňování úkolů Shreka, šaška, …
Večer rozsvěcování a vypouštění lampionu štěstí (nutno vzít sebou).

Všichni jsou srdečně zváni

 

Oznámení knihovny Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 30. srpna 2012 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.

Oznámení rodičům

Mateřská škola Hodonice oznamuje, že v pátek 31. srpna 2012 bude pro všechny děti uzavřena.

Zápis z 22. zasedání ZO Hodonice

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice.

Opravy a příprava staveb v obci

V minulem týdnu byly dokončeny další tři chodníky ze zámkové dlažby na místním hřbitově. V příštím roce plánujeme pokračovat tak, aby jsme položili chodníky na celé pravé nebo levé polovině hřbitova. Samozřejmě bude na rozhodnutí zastupitelstva obce, kolik finančních prostředků na tuto akci uvolní do Rozpočtu obce na rok 2013.

Dne 14. srpna 2012 byla provedena výměna kanálové propusti na křižovatce ul. Nádražní – Školní. Tato kanálová propusť se i s vozovkou začala průběžně propadat. Při vlastní výměně bylo zjištěno, že poklop i příruba byly poškozené – popraskané. Nerovnosti a větší praskliny okolo propusti budou odfrézovány a nahrazeny novou živicí, kterou provede Správa a údržba silnic Znojmo na své náklady.

Dne 15.8.2012 začali přípravné práce na zastřešení balkonů na DPS Hodonice. Dne 16.8.2012 budou jeřábem bloky vyzviženy na jednotlivé balkony a ukotveny. Nájemníci DPS v horních patrech i přes několik písemných žádostí do ZO a urgencích museli čekat bezmála 6 let. V letošním roce se podařilo naplánovat a zrealizovat zastřešení těchto balkonů, kde povětrnostními vlivy a stékající vodou z těchto balkonů do spodních podlaží docházelo k poškozování fasády a obložení budovy.

Tento týden také stavební fa. začala opravovat padající omítky na chodbách bytových jednotek Na Vinici. Myslím si, že od roku 2004, kdy byly tyto byty předány k užívání nájemníkům, je velmi brzy na to, aby Obec musela vynakládat finanční prostředky na nekvalitně provedenou práci. Z důvodu zajištění bezpečného bydlení nájemníků tyto práce průběžně zajišťujeme.

Stavební úřad v Hodonicích dokončuje stavební povolení na přístavbu hasičské zbrojnice a současně zajišťujeme podklady pro Výzvu a následně výběrové řízení fa., která bude realizovat tento projekt.

Připravujeme projekt na úpravu pravého silničního příkopu na ul. Krhovické. Zde nám byl již Správou a údržbou silnic Znojmo zamítnut původní návrh projektu otevřeného kanálu, tak jak je zrealizován na levé straně uvedené ulice. Pravá strana komunikace musí být zatrubněna a povrchová voda z RD a ulice bude svedena do tohoto potrubí. I tuto realizaci se budeme snažit provést v letošním roce.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

2. výzva k předkládání žádostí o dotace

Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje 2. výzvu pro rok 2012 k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova.

Termín předkládání žádostí je od 4.9.2012 do 7.9.2012 v kanceláři MAS.

V rámci této výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

 • Fiche č. 4: Znojemské vinařství – Modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu
 • Fiche č. 6: Znojemské vinařství – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům
Podrobnosti na www.znojemskevinarstvi.cz