Zápis z 22. zasedání ZO Hodonice

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice.

Opravy a příprava staveb v obci

V minulem týdnu byly dokončeny další tři chodníky ze zámkové dlažby na místním hřbitově. V příštím roce plánujeme pokračovat tak, aby jsme položili chodníky na celé pravé nebo levé polovině hřbitova. Samozřejmě bude na rozhodnutí zastupitelstva obce, kolik finančních prostředků na tuto akci uvolní do Rozpočtu obce na rok 2013.

Dne 14. srpna 2012 byla provedena výměna kanálové propusti na křižovatce ul. Nádražní – Školní. Tato kanálová propusť se i s vozovkou začala průběžně propadat. Při vlastní výměně bylo zjištěno, že poklop i příruba byly poškozené – popraskané. Nerovnosti a větší praskliny okolo propusti budou odfrézovány a nahrazeny novou živicí, kterou provede Správa a údržba silnic Znojmo na své náklady.

Dne 15.8.2012 začali přípravné práce na zastřešení balkonů na DPS Hodonice. Dne 16.8.2012 budou jeřábem bloky vyzviženy na jednotlivé balkony a ukotveny. Nájemníci DPS v horních patrech i přes několik písemných žádostí do ZO a urgencích museli čekat bezmála 6 let. V letošním roce se podařilo naplánovat a zrealizovat zastřešení těchto balkonů, kde povětrnostními vlivy a stékající vodou z těchto balkonů do spodních podlaží docházelo k poškozování fasády a obložení budovy.

Tento týden také stavební fa. začala opravovat padající omítky na chodbách bytových jednotek Na Vinici. Myslím si, že od roku 2004, kdy byly tyto byty předány k užívání nájemníkům, je velmi brzy na to, aby Obec musela vynakládat finanční prostředky na nekvalitně provedenou práci. Z důvodu zajištění bezpečného bydlení nájemníků tyto práce průběžně zajišťujeme.

Stavební úřad v Hodonicích dokončuje stavební povolení na přístavbu hasičské zbrojnice a současně zajišťujeme podklady pro Výzvu a následně výběrové řízení fa., která bude realizovat tento projekt.

Připravujeme projekt na úpravu pravého silničního příkopu na ul. Krhovické. Zde nám byl již Správou a údržbou silnic Znojmo zamítnut původní návrh projektu otevřeného kanálu, tak jak je zrealizován na levé straně uvedené ulice. Pravá strana komunikace musí být zatrubněna a povrchová voda z RD a ulice bude svedena do tohoto potrubí. I tuto realizaci se budeme snažit provést v letošním roce.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

2. výzva k předkládání žádostí o dotace

Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje 2. výzvu pro rok 2012 k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova.

Termín předkládání žádostí je od 4.9.2012 do 7.9.2012 v kanceláři MAS.

V rámci této výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:

  • Fiche č. 4: Znojemské vinařství – Modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu
  • Fiche č. 6: Znojemské vinařství – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům
Podrobnosti na www.znojemskevinarstvi.cz

Pozvánka na 22. zasedání ZO

Obec Hodonice zve občany na 22. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve čtvrtek 9. srpna 2012 v 18.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání je vystaven na úřední desce.

Odečet vodoměrů

Od pondělí 6. srpna 2012 bude pracovník VAS Znojmo v naší obci zapisovat stav vodoměrů.

Žádáme odběratele, kteří nemají přístupný vodoměr, aby napsali stav vodoměru na lístek a umístili ho na svém domě na viditelné místo.

Jihomoravské dožínky 2012

V sobotu 1. září 2012 se spolu se dnem otevřených dveří v pivovaru Starobrno konají na Mendlově náměstí u baziliky Nanebevzetí Panny Marie Jihomoravské dožínky 2012.

Nabídka práce v Pohořelicích

Nabídka práce na „dohodu o pracovní činnosti“ ve skladech DHL v Pohořelicích – dlouhodobá brigáda na pozici skladník/skladnice.

Dotace z Programu rozvoje venkova

Upozornění na dotační možnosti z Programu rozvoje venkova:

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

  1. pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky
  2. ubytování, sport

Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.

Florbal Open 2012

V sobotu 4. srpna 2012 od 9.00 hodin pořádá TJ Hodonice ve sportovním areálu kurty Hodonice florbalový turnaj.
Přihlášku týmu je možné podat do 1.8.2012 (20.00 hodin) na tel. číslo 724 375 549 nebo na e-mailovou adresu: mart.cermak@gmail.com

Podrobnosti o turnaji naleznete na stránkách TJ Hodonice.

Pohádkové léto s pizzerií Anna

V sobotu 28. července 2012 od 14.00 hodin pořádá pizzerie Anna odpoledne pro děti a dospělé.