Toulající se pitbull v Hodonicích

Na základě upozornění občanů, že v obci Hodonice a jeho blízkém okolí pobíhá nezajištěný pes bojového plemene, pravděpodobně pitbull, hnědé barvy, jsem již tel. vyrozuměl odd. policie v Prosiměřicích a předsedu Mysliveckého sdružení v Hodonicích. Také intenzivně hledáme majitele uvedeného psa, protože se pravděpodobně jedná o občana obce Hodonice. V této souvislosti bych chtěl požádat o spolupráci občany, pokud by popisovaného psa viděli, aby neprodleně v rámci svých možností tuto skutečnost oznámili na OÚ Hodonice (tel. 515 234 329, 606 713 895) nebo na policii v obci Prosiměřice tel. 515 271 133.

Za uvedenou spolupráci děkuji. Jan Rožnovský, místostarosta obce

Pekařská pouť

V sobotu 17. března 2012 se v Tasovicích koná tradiční Pekařská pouť ke cti sv. Klementa Hofbauera.

Připravuje se vydání nového čísla Vlaštovky

Obec Hodonice připravuje další vydání Vlaštovky. Chtěli by jsme požádat občany o jejich příspěvky do tohoto vydání. Příspěvky prosím posílejte na e-mail ouhodonice@hodonice.cz nebo jan.roznovsky@hodonice.cz . Příspěvky můžete také předat do poštovní schránky OÚ Hodonice, která je umístěná před hlavním vchodem OÚ.

S přáním pěkného dne a poděkováním Jan Rožnovský, místostarosta obce

Velikonoční prodejní výstavka

Ve dnech 14. a 15. března 2012 od 9.00 do 17.00 hodin se bude konat v budově DPS Hodonice Velikonoční prodejní výstavka ručních prací obyvatelek DPS.

Srdečně zvou ženy DPS Hodonice

Nově otevřená kavárna

V Tasovicích, v budově nového Slunečného penzionu na křižovatce, je otevřena příjemná nekuřácká kavárna.
Nabízena je káva, dezerty, točenou Kofola, Svijanský máz aj.
Děti jsou vítány, je pro ně připraven dětský koutek.

Zápis ze 17. zasedání ZO Hodonice

Na úřední desce byl zveřejněn zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice.

Březen – měsíc čtenářů

Srdečně Vás zveme do naší knihovny v Hodonicích.

Od 1. do 31. března 2012 platí, že každý čtenář do patnácti let má na jeden rok registraci zdarma.

Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2011

Od 1. března do 31. března 2012 je možno hlasovat pomocí SMS v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2011.
Nominováno je celkem 26 památek z celého kraje, z území Místní akční skupiny Znojemské Vinařství jsou hned tři – zámek v Bohuticích, kostel Nejsvětější Trojice v Těšeticích a zámek ve Višňovém.

Pozvánka na koncert studentů konzervatoře a JAMU Brno

V neděli 18. března 2012 v 18.00 hod pořádá Znojemská Beseda ve Štukovém sále ve Znojmě koncert absolventů Konzervatoře Brno a JAMU Brno.

Vystoupí Kristýna Jungová-housle,Veronika Pacíková (Jungová)- soprán, Adéla Mynaříková – violoncello, Adam Caha – housle za klavírního doprovodu MgA.Libuše Pančochové a Mgr.art. Pavly Reiffersové, ArtD. V programu zaní skladby známých autorů jako jsou např. Henryk Wieniawski, Georg Friedrich Händel, Edward Elgar, Gioacchino Rossini, Camille Saint-Saëns a Vincenzo Bellini

Výluky na trati Břeclav – Znojmo

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že

  • 5. března 2012 od 8.00 hod. do 14.10 hod. proběhne v úseku Hrušovany nad Jevišovkou – Božice u Znojma na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) výluka. Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
  • 6. března 2012 od 8:00 hod. do 13:30 hod. proběhne v úseku Znojmo – Božice u Znojma na trati 246 Znojmo – Břeclav výluka. Dopravce České dráhy, a.s., proto v době výluky nahradí vlaky náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.