Koncert ZUŠ

V sobotu 3. prosince v 17.00 hod. pořádají ZUŠ Znojmo a ZUŠ Hrušovany nad Jev. koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tasovicích.
Více v pozvánce.

Rozsvěcení vánočního stromu

V neděli 27. listopadu od 16.00 hodin proběhne zahájení adventu slavnostním rozsvícením vánočního stromu u KD Hodonice. Více v pozvánce.

Oznámení zubní ordinace

Zubní ordinace MUDr. Fily v Hodonicích oznamuje, že v pátek 18.11. a pondělí 21.11.2011 nebude ordinovat.

Vyhlášení signálu upozornění na možnost výskytu smogové situace

„Z důvodu nepříznivých rozptylových podmínek byl dne 15. listopadu v 4:00 hodin vyhlášen Krajským úřadem Jihomoravského kraje signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Znojmo.
Nejhorší situace byla dnes ve 4:00 hodin na stanici Znojmo, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 107,8 μg.m-3 (denní limit je přitom 50 μg.m-3).
Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami (např. nátěrové hmoty, rozpouštědla) a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí). Celý článek

Tvůrčí večer pro ženy

Ve středu 16. listopadu 2011 od 19.00 v klubovně KD Hodonice pořádá Mateřské centrum při TJ Hodonice tvůrčí večer pro ženy zaměřený na ubrouskovou techniku.
Podrobnosti na stránkách TJ Hodonice.

Posezení u cimbálu

Posezení s cimbálovou muzikou Grajcar s ochutnávkou vína, v kulturním domě v sobotu 19. listopadu od 15.30 hod., vstup je zdarma
pořádá Za Hodonice krásnější, o.s.

Křtění mladých vín

Český zahrádkářský svaz Tasovice pořádá ve středu 16. listopadu v 19.00 v přísálí Obecního úřadu Tasovice křtění mladých vín.
Podrobnosti na stránkách ČSZ Tasovice.

Pamětní lípa sv. Anežky Přemyslovny

Poděkování všem účastníkům sázení památného stromu.

V sobotu 5.11. v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 zasadili členové turistického oddílu Proud památnou lípu u boží muky na Kamenném vrchu v Tasovicích. Lípu se podařilo zasadit i díky sebeobětování členů Proudu, kteří nehledíce na hmotné statky a fyzické útrapy novému stromu připravili bezvadný start do života a na cestu životem jej vyprovodili písní. Celý článek

Knižní železniční jízdní řády 2011/2012

Tvůrce a vydavatel železničního jízdního řádu – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zveřejnil na svých webových stránkách:
nové Knižní jízdní řády platné od 11.12.2011 uspořádané podle čísel tratí. Jízdní řády uspořádané podle vlakových linek IDS JMK budou zveřejněny na webu IDS JMK na přelomu listopadu a prosince 2011.

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva

Obec Hodonice zve občany na 14. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 9. listopadu 2011 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání je vystaven na úřední desce.