Oprava veřejného osvětlení

Během dnešního dopoledne provádí fa. ELTOS Hrádek kontrolu a opravu veřejného osvětlení v obci (po nedělní bouřce). Z uvedeného důvodu je veřejné osvětlení v provozu. tato informace je pro občany z důvodu, že na obec přicházejí dotazy, proč svítí VO v denní době?

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Možnost brigády

Klub IPSC Znojmo nabízí možnost brigády na střelnici v Hodonicích. Jedná se o lepení terčů na závodech IPSC ve dnech:

 • 12.7.2012 – 6 lidí
 • 13.7.2012 – 6 lidí
 • 14.7.2012 – 24 lidí
 • 15.7.2012 – 24 lidí

Zájemci hlaste se nejlépe v neděli 8.7.2012 na střelnici v době od 10:00 do 14:00 hod.
kontakt: Miroslav Kuchta 603 281 730, mirek.kuchta@kroknet.cz

Oznámení MK Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje změnu půjčovní doby v době letních prázdnin (3.7. – 28.8.2012):

 • úterý 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
 • čtvrtek 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00

Oznámení firmy Ökoplant

Oznámení aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv  firmou Ökoplant international  s.r.o. ve dnech

 • 2.7.2012 – 4.7.2012, 8:00 – 15:00 hodin
 • 11.7.2012 – 15.7.2012, 8:00 – 15:00 hodin

Celý článek

Údržba zeleně

Obec v nedávné době zakoupila malotraktor JOHN DEERE. V současné době jej využíváme k mulčování trávy. Již jsme zjistili, kolik nám ušetří práce tím, že se posečená tráva nemusí hrabat, nakládat a odvážet. V minulosti pracovalo na obci při úklidu a úpravě obecních ploch až 10 osob. V současné době Úřad práce ve Znojmě nedává fin. prostředky ani na jednoho pracovníka a vše nechali na starostech jednotlivých obcí. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky vynaložené na tento traktor se nám časem vrátí jak při údržbě zeleně, tak i při údržbě chodníků a některých místních komunikací v zimním období.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Nové dětské hřiště

Dobrý den,
dnešního dne 29. června 2012 převzal starosta obce nové dětské hřiště od fa. KARIM Europe s.r.o., Hulín, které vyrostlo během velmi krátké doby u Obecního úřadu v Hodonicích.
Toto hřiště je od dnešního dne přístupné dětem (viz. Provozní řád ). Je to také malý dárek obce dětem k dnešnímu ukončení školního roku a začátku letních prázdnin. Již bude na obci, aby zatravnila plochy, kde zemními pracemi došlo k poškození trávníků a další menší úpravy. Vše se bude dělat postupně až nově navezená zemina se usadí, doplní se, zaseje se tráva, která se samozřejmě musí pravidelně zalévat a při provozu to asi nebude moc dobře možné. Já osobně bych chtěl poděkovat jak pracovníkům fa. KARIM, tak i pracovníkům fa. PROGRES, Autodoprava Jiří Hozák, ze jejich zodpovědnou a poctivou práci. Velmi dobře se mě s nimi pracovalo na samotné realizaci a dokončení celé akce.

Zároveň dětem přejeme krásné letní prázdniny.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Plavba po řece Dyji

Ve dnech 5. – 7. července jsou všichni rodiče s dětmi zváni na 4. ročník plavby po řece Dyji.

Start: Od mostu v Tasovicích 5. července 2012 v 10.00 hod.
Cíl: Most u Drnholce 7. července 2012 cca ve 13.00 hod

V případě zájmu o účast na akci volejte pro informace tel. 739 515 716 – Petr Vašina, Tasovice Celý článek

Oznámení MK Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 28. června 2012 bude knihovna z technických důvodů uzavřena.

Odpoledne s trpaslíky

V pátek 29. června 2012 pořádá Mateřské centrum TJ Hodonice pro rodiče s dětmi předprázdninové odpoledne a večer s hrami, tvořením pro děti a stanováním – odpoledne s trpaslíky.
Sraz 29. června 2012 v 15.30 u kláštera v Tasovicích, předběžné potvrzení účasti – Michaela Vašinová, 725 331 979, misavasinova@seznam.cz

Podrobnosti na stránkách TJ Hodonice.

Informace obce

 • V minulém a tomto týdnu probíhá realizace výstavby nového multifunkčního hřiště u OÚ. Předpokládáme, že do pátku 29.6.2012 budou všechny práce ukončeny a hřiště bude od nastávajícího víkendu plně k dispozici našim dětem.
 • V pátek 29. června 2012 ve 14.00 hodin proběhne v salonku OÚ výběrové řízení na zastřešení balkonů domova s pečovatelskou službou a realizace proběhne během letních prázdnin.
 • Současně probíhá zajišťování administrativních podkladů pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení na rozšíření naší hasičské zbrojnice.
 • Připravujeme podklady včetně cenové kalkulace pro úpravu pravého silničního příkopu ve směru na Krhovice. Realizaci předpokládáme v měsíci srpen – září 2012.
 • Společně se starostou obce připravujeme podklady pro vydání dalšího vydání Vlaštovky, kde Vás budeme informovat o dění v obci za uplynulých 6 měsíců letošního roku. Zároveň bych Vás občany chtěl požádat o Vaše příspěvky do tohoto vydání, které můžete přinést na obec osobně a nebo je zanechat ve schránce před hlavním vchodem na OÚ Hodonice.

Jan Rožnovský, místostarosta obce