Zápis z 21. zasedání ZO Hodonice

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice.

Tenisové kurty

Jedna z prvních letošních investičních akcí obce byla celková oprava našich kurtů. Po zimním období a prvotní prohlídce jsme rozhodně nebyli nadšeni devastujícím stavem těchto prostor. Fa. HAIVA postupně opravila celý areál, oplocení, zdivo budovy. Tyto opravy byly finančně hodně náročné, ale po dokončení oprav a předání kurtů obci to byla jiná podívaná. Byl vypracován Provozní řád a byli jsme rozhodnuti nekompromisně postihovat ty, kteří v minulosti tento areál svévolně poškozovali a ničili. Celý článek

Závody na kolečkových bruslích

Občanské sdružení Za Hodonice krásnější,o.s, připravuje na sobotu 21. července 2012 v odpoledních hodinách již tradiční „Závody na kolečkových bruslích“, které se budou konat na ul. Nádražní u restaurace U Karla.

Zájemci i diváci budou včas informováni o podrobnostech uvedeného závodu.

Oprava veřejného osvětlení

Během dnešního dopoledne provádí fa. ELTOS Hrádek kontrolu a opravu veřejného osvětlení v obci (po nedělní bouřce). Z uvedeného důvodu je veřejné osvětlení v provozu. tato informace je pro občany z důvodu, že na obec přicházejí dotazy, proč svítí VO v denní době?

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Možnost brigády

Klub IPSC Znojmo nabízí možnost brigády na střelnici v Hodonicích. Jedná se o lepení terčů na závodech IPSC ve dnech:

  • 12.7.2012 – 6 lidí
  • 13.7.2012 – 6 lidí
  • 14.7.2012 – 24 lidí
  • 15.7.2012 – 24 lidí

Zájemci hlaste se nejlépe v neděli 8.7.2012 na střelnici v době od 10:00 do 14:00 hod.
kontakt: Miroslav Kuchta 603 281 730, mirek.kuchta@kroknet.cz

Oznámení MK Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje změnu půjčovní doby v době letních prázdnin (3.7. – 28.8.2012):

  • úterý 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
  • čtvrtek 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00

Oznámení firmy Ökoplant

Oznámení aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv  firmou Ökoplant international  s.r.o. ve dnech

  • 2.7.2012 – 4.7.2012, 8:00 – 15:00 hodin
  • 11.7.2012 – 15.7.2012, 8:00 – 15:00 hodin

Celý článek

Údržba zeleně

Obec v nedávné době zakoupila malotraktor JOHN DEERE. V současné době jej využíváme k mulčování trávy. Již jsme zjistili, kolik nám ušetří práce tím, že se posečená tráva nemusí hrabat, nakládat a odvážet. V minulosti pracovalo na obci při úklidu a úpravě obecních ploch až 10 osob. V současné době Úřad práce ve Znojmě nedává fin. prostředky ani na jednoho pracovníka a vše nechali na starostech jednotlivých obcí. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky vynaložené na tento traktor se nám časem vrátí jak při údržbě zeleně, tak i při údržbě chodníků a některých místních komunikací v zimním období.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Nové dětské hřiště

Dobrý den,
dnešního dne 29. června 2012 převzal starosta obce nové dětské hřiště od fa. KARIM Europe s.r.o., Hulín, které vyrostlo během velmi krátké doby u Obecního úřadu v Hodonicích.
Toto hřiště je od dnešního dne přístupné dětem (viz. Provozní řád ). Je to také malý dárek obce dětem k dnešnímu ukončení školního roku a začátku letních prázdnin. Již bude na obci, aby zatravnila plochy, kde zemními pracemi došlo k poškození trávníků a další menší úpravy. Vše se bude dělat postupně až nově navezená zemina se usadí, doplní se, zaseje se tráva, která se samozřejmě musí pravidelně zalévat a při provozu to asi nebude moc dobře možné. Já osobně bych chtěl poděkovat jak pracovníkům fa. KARIM, tak i pracovníkům fa. PROGRES, Autodoprava Jiří Hozák, ze jejich zodpovědnou a poctivou práci. Velmi dobře se mě s nimi pracovalo na samotné realizaci a dokončení celé akce.

Zároveň dětem přejeme krásné letní prázdniny.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Plavba po řece Dyji

Ve dnech 5. – 7. července jsou všichni rodiče s dětmi zváni na 4. ročník plavby po řece Dyji.

Start: Od mostu v Tasovicích 5. července 2012 v 10.00 hod.
Cíl: Most u Drnholce 7. července 2012 cca ve 13.00 hod

V případě zájmu o účast na akci volejte pro informace tel. 739 515 716 – Petr Vašina, Tasovice Celý článek