Přístavba hasičské zbrojnice

Dne 7.9.2012 byla starostou obce Petrem Korgerem předána stavba stavební firmě Romana Arbeitra, která od pondělí 10.9.2012 zahájí práce na přístavbě hasičské zbrojnice. Z důvodu většího pohybu techniky v prostoru hasičské zbrojnice a návsi žádáme občany o zvýšenou pozornost a pochopení, hlavně z důvodu jejich bezpečnosti. Celá akce dle Smlouvy by měla být ukončena 20.12.2012.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Výzva

Obecní úřad Hodonice vyzývá zájemce o přidělení obecního bytu, kteří mají podanou žádost déle než jeden rok, aby ji v případě dalšího zájmu aktualizovali, a to nejpozději do pátku 21.září písemnou formou nebo e-mailem na adresu Obce.
Ti, kteří tak neučiní, budou automaticky vyřazeni z pořadníku.

S pozdravem Petr Korger, starosta

Změna provozní doby na kurtech

Od září se upravuje provozní doba na tenisových kurtech v areálu ZŠ Tasovice od 13.30 do 19.30 hodin

Výluka na trati Znojmo – Břeclav

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že

  • 5. září 2012 od 7.30 do 13.40 hodin proběhne úseku Mikulov na Moravě – Valtice na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) výluka. Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Přístavba hasičské zbrojnice, otevírání obálek

V pondělí 3. září 2012 od 17.30 hodin proběhne v salonku KD Hodonice otevírání obálek a výběr vítězné firmy na akci

„Přístavba hasičské zbrojnice“
veřejná zakázka malého rozsahu

Komise pro otevírání obálek:

  1. Petr Korger
  2. Ing. Aleš Čeleda
  3. Jan Rožnovský
  4. Ing. Miroslav Viktorín
  5. Tomáš Koryťák

Vystoupení cirkusu až v neděli

Cirkus Rudolf Berousek upozorňuje, že z technických důvodů bude sobotní představení zrušeno. Nedělní představení bude od 16.00 hodin, tak jak bylo plánováno.
Cirkusový stan bude umístěn na hřišti za pizzerií Mr. Pepinno v neděli 2. září 2012.

Všichni jsou srdečně zváni.

Informace MAS

2. srpna 2012 vyhlásila Místní akční skupina Znojemské vinařství  2. výzvu pro příjem žádostí o dotaci v roce 2012.
Výzva je určena především zemědělským subjektům, lze žádat dotaci i na zemědělské stroje.
Termín předkládání žádostí je ve dnech 4. – 7.9.2012

Podrobněji v tomto dokumentu.

Potulující se pes

Po obci Hodonice se již dva dny pohybuje toulající se pes. Odchytit se nenechá, vždy si najde místo, kde se schová nebo uteče. Pokud by někdo na přiloženém obrázku poznal tohoto psa a popř. jeho majitele , prosím zavolejte na tel. č. 734 240 963

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Zastřešení balkonů DPS a výměna stropních desek v sále KD

23. srpna 2012 byla dokončena další investiční akce obce Hodonice, a to zastřešení horních balkónů domova s pečovatelskou službou. Věříme, že zastřešení balkónů bude jednak sloužit pro zlepšení bydlení nájemníků uvedených bytů a také z hlediska stavebního, kdy budou tyto prostory ušetřeny nepříznivým povětrnostním vlivům.

V minulém týdnu fa. pana Vašíčka dokončila výměnu stropních desek v sále kulturního domu v Hodonicích. Po rozsáhlé rekonstrukci prostor Obecního úřadu v r. 2010 jsme zjistili, že v sále je velmi špatná akustika.
Starosta obce zajistil měření těchto prostor odborníkem z oboru akustiky a bylo zjištěno, že stropní desky zvuk nepohlcovaly, ale odrážely na protější stěnu a tím docházelo k tříštění zvuků. Při prověřování projektové dokumentace a dotazu u fa., která tuto rekonstrukci realizovala, bylo zjištěno, že se investor – Obec Hodonice touto problematikou moc nezabýval. Odborníkem bylo navrženo řešení této nepříjemné záležitosti.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Upozornění majitelům psů

Opětovně upozorňuji majitele psů, že jejich povinností je mít své psí miláčky řádně zajištěné. V poslední době se množí případy zvýšeného množství pobíhajících psů po obci. Bohužel se nám nepodařilo dohodnout se s Městskou policií ve Znojmě k odchytu těchto volně pobíhajících psů po obci. V každém případě připravujeme návrh, jak tomuto problému předcházet a hlavně jej s majiteli psů řešit.

Jan Rožnovský, místostarosta obce