Zápis z 20. zasedání ZO Hodonice

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice.

Dětský den v Tasovicích

V sobotu 9. června 2012 od 15.00 hodin pořádá Obecní úřad Tasovice na fotbalovém hřišti v Tasovicích dětský den.

Upozornění

Ve čtvrtek 7. června 2012 cvičení ZUMBY odpadá

Nové lavičky v obci

Dnešního dne byly pracovníky obce instalovány v obci Hodonice, především u stávajících pískovišť nové lavičky. Vedení obce je přesvědčeno, že tyto lavičky budou sloužit našim občanům k odpočinku a posezení.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Nové pískoviště a úpravy na Sídlišti

Pracovníci fa. HAIVA během minulého a tohoto týdne vybudovali pro naši obec nové pískoviště u paneláků na Sídlišti. Zároveň provedli úpravu poškozených schodů v této lokalitě a částečně upravili nájezd od kotelny k ul. Obecní.
Poděkování patří jak pracovníkům obce p. Prokešovi, p. Holému, vedení fa. Haiva, p. Jiřímu Vašinovi za příkladnou práci.

V měsíci červen 2012 se připravuje realizace nového dětského hřiště Na Sídlišti, kde je již vybrána ve výběrovém řízení fa., která soutěž vyhrála.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Oznámení firmy Ökofruit

Oznámení aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv  firmou Ökofruit international  s.r.o. ve dnech

  • 4.6.2012 8.00 – 15.00 hodin
  • 5.6.2012 8.00 – 15.00 hodin
  • 6.6.2012 8.00 – 15.00 hodin
Celý článek

Výluky na trati Znojmo – Břeclav

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech

  • 4. června 2012 od 7.30 do 14.30 hodin proběhne úseku Břeclav – Valtice na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) výluka. Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
  • 5. června 2012 od 7.30 do 13.40 hodin proběhne úseku Mikulov na Moravě – Valtice na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) výluka. Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Oznámení MK Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 21. června 2012 bude knihovna uzavřena.

Výpůjčky je možné vrátit v úterý 19. června, možnost domluvení termínu i po telefonické dohodě – tel. 515 234 203.

Změna provozní doby v obecní stodole

Obecní úřad Hodonice oznamuje, že provozní doba v obecní stodole od měsíce června 2012 bude upravena vždy v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

Soutěž mladých hasičů Tasovice

V neděli 3. června 2012 od 9.30 hodin pořádá SDH Tasovice V. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Tasovice na hřišti za benzínovou čerpací stanicí.