Novinky

Člověče nezlob se

Vloženo: 27. listopadu 2016 19:51 hodin

V sobotu 26. listopadu 2016 se uskutečnil 2. ročník turnaje v Člověče, nezlob se! pro pěstounské rodiny a jejich kamarády v kulturním domě v Hodonicích u Znojma. Turnaj opět pořádali manželé Korgerovi pod záštitou organizace Trialog Brno, která doprovází pěstouny. Tentokrát se zúčastnilo 35 hráčů, nově se zapojili i někteří dospělí. Akci slavnostně zahájit starosta obce Hodonice Bc. Pavel Houšť. Pro dva nejmladší účastníky byla připravena obrázková hra Pojď si hrát, zvítězila Lenička Pajskrová, druhý byl Ondra Moučka. Všichni s napětím sledovali bodové skóre, vítězství nakonec získala paní Marie Prillerová, stříbro Anetka Badinková a na třetím místě skončil Vojta Korger. Všichni účastníci si odnesli některou z cen a během hry si mohli pochutnat na sladkých šátečcích od sponzora. Turnaj se vydařil a už se těšíme na další ročník.
Foto František Šimík

Příprava vánočního stromu

Vloženo: 26. listopadu 2016 22:43 hodin

Stromy jsou nazdobené, girlandy připravené advent může začít. Zítra se na 1. adventní neděli sejdeme při rozsvícení vánočních stromů. Váš spolek Hodoňáci
Děkujeme panu Svobodovi a rodině Šprtové za stromy.
Foto František Šimík

Vánoční stromy

Vloženo: 25. listopadu 2016 21:39 hodin

U Obecního úřadu a na návsi u pošty byly postaveny vánoční stromy.
Vzrostlé smrky obci daroval pan Svoboda z Hodonic a rodina Šprtova s Tasovic, kterým děkujeme.

Snímky z průběhu kácení, přesunu a stavění obou stromů jsou k prohlédnutí na zphodonice.rajce.idnes.cz/Vanocni_stromy_2016
2016-11-25_vanocni_strom

Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 21. listopadu 2016 21:10 hodin

Obec Hodonice zve občany na 25. zasedání ZO Hodonice, které se koná v úterý 29. listopadu 2016 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání, včetně příloh je vystaven na úřední desce.

Výluka na trati Znojmo – Břeclav

Vloženo: 19. listopadu 2016 9:47 hodin

Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že v úseku Znojmo – Hodonice na trati 246 – Břeclav – Znojmo (a zpět) proběhne výluka

Vlaky budou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Vánoční vesnička

Vloženo: 17. listopadu 2016 11:44 hodin

Obec Hodonice a ZŠ Tasovice Vás zvou na společnou akci Vánoční vesnička 2016, 1. adventní neděli 27. listopadu 2016 před kulturním domem v Hodonicích

Žehnání mladých vín

Vloženo: 17. listopadu 2016 11:07 hodin

Ve středu 16.11.2016 se v přísálí OÚ Tasovice uskutečnilo tradiční Žehnání místních mladých vín. Akci uspořádal Český zahrádkářský svaz Tasovice. Vínům požehnal p. Piotr Nowicki z místní farnosti.
Foto František Šimík

Sv. Florián znovu na svém místě

Vloženo: 15. listopadu 2016 20:47 hodin

Socha sv. Floriána je po restaurování opět na svém místě. Bylo provedeno očištění sochy a modulace chybějících částí sochy. Restaurování prováděl restaurátor František Pavúček.

Hasičský silvestr

Vloženo: 15. listopadu 2016 19:55 hodin

Oznámení MK Tasovice

Vloženo: 15. listopadu 2016 19:48 hodin

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 24. listopadu 2016 bude knihovna otevřena jen od 8 – 11 hodin.
Odpoledne bude knihovna uzavřena.