Novinky

Upozornění pro voliče

Vloženo: 17. října 2017 15:50 hodin

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. – 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Upozorňujeme proto voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na oranžovém lístku, který je součástí každé sady. Pro úplnost uvádíme, že kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadu 26 politických subjektů, neboť politické subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.

V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební místnosti.

Pro informaci uvádíme, že přehled hlasovacích lístků pro volební kraj Jihomoravský je zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Volby https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346663&TypeID=2 .

Sdělení – dětská hřiště

Vloženo: 16. října 2017 23:03 hodin

V posledním týdnu obdržel Obecní úřad současně několik informací od občanů o tom, že dětské hřiště na počátku ulice Panské vykazuje známky poškození. V prvé řadě se jednalo o poškozenou branku. Branka byla uzavřena tak, že nešla otevřít. Následně při naší kontrole byla branka otevřena tak, že nešla zavřít. K dnešnímu datu je branka opravena tak, že jde otevřít i zavřít.
Bohužel dalším sdělením bylo poničení pružinového houpadla, z kterého byly pravděpodobně zcizeny madla a zůstaly na herním prvku kovové vystupující tyčky. Takový herní prvek je nezpůsobilý k užívání a v souvislostech je nezpůsobilé celé dětské hřiště a má být uzavřeno veřejnosti.
Oprava, respektive pořízení a instalace nového páru madel čítá částku přes 1 000 Korun.

Provoz dětských hřišť je poměrně nákladnou a časově náročnou záležitostí, pokud je chceme mít v adekvátním stavu a bezpečná pro naše děti. Tímto žádám o přijatelné chování na dětských hřištích a vhodné zacházení s nimi. Starší děti žádám, aby použily méně síly při setkání s herními prvky, které jsou určeny podstatně mladším a tudíž méně vážícím dětem.
Současně sdělujeme, že provádíme pravidelnou běžnou kontrolu týdenní, důkladnou kontrolu nejdéle tříměsíční a samozřejmě necháváme certifikovaným revizním technikem kontrolovat stav všech herních prvků rovněž v pravidelných, tj. ročních lhůtách. Vandalismus nás značně odrazuje od chuti pečovat o stávající a tvořit něco nového pro nás pro všechny. Přesto se nevzdáváme, zatím.
Věřím, že kdo potřebuje nové madlo, si jej může dovolit zakoupit. A kdo se nemůže dostat na dětské hřiště, je schopen předat nám informaci ještě dříve, než dojde k poškození branky.

Dále informujeme, že na dětském hřišti mezi bytovými domy Na Vinici byl na žádost rodičů instalován nový herní prvek – dětská houpačka pro nejmenší děti, tj. ve věku 2 až max. 8 let. Tento herní prvek pro své rozměry a parametry, zejména výšku pádu, nepotřebuje speciální dopadovou plochu. Pro řádné vytvrdnutí kotvení bude houpačka připravena k užívání v pátek 20. října.

Děkuji.
Ing. Jitka Bořilová, zastupitelka a referentka životního prostředí v Hodonicích

Volby do PS Parlamentu ČR

Vloženo: 16. října 2017 20:13 hodin

Oznamujeme občanům, že ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Obec Hodonice má jeden volební okrsek a volební místnost bude v salonku kulturního domu.
V pátek 20. října proběhnou volby od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Kdo z občanů bude mít zájem volit, ale jeho zdravotní stav mu nedovoluje navštívit volební místnost, může požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou na telefonním čísle 515 234 448.
Každý volič je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Martinské hody

Vloženo: 15. října 2017 21:21 hodin

Přípravy na Martinské hody, které se budou konat ve dnech 10. – 12. listopadu 2017, už začaly. Podrobné informace na www.tasovice.cz

Foto František Šimík

Oznámení MK Hodonice

Vloženo: 10. října 2017 19:04 hodin

Místní knihovna v Hodonicích oznamuje čtenářům, že v úterý 17. 10. 2017 bude knihovna otevřena jen odpoledne od 14.00 do 16.00.

Oznámení MK Tasovice

Vloženo: 9. října 2017 18:56 hodin

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že ve čtvrtek 12. října 2017 bude knihovna otevřena jen dopoledne od 8.00 – 11. 00 hodin.

HALLOWEEN – Ohnivý podzim pro děti

Vloženo: 8. října 2017 17:14 hodin

V sobotu 28. října 2017 od 17.00 hodin pořádá spolek Hodoňáci na školním hřišti při ZŠ Tasovice zábavné odpoledne pro děti.

Středeční schůzka Klubu seniorů

Vloženo: 5. října 2017 22:05 hodin

Ve středu 4. října 207 byla naše schůzka Klubu seniorů výjimečná. Navštívil nás premiér ČR p. Bohuslav Sobotka a starosta města Znojma Ing. Vlastimil Gabrhel.
Jejich návštěva nás mile překvapila tím, že předmětem povídání nebyla politika ČR, ale příjemná debata.
Pana premiéra jsme přivítali písničkou „Tam u Dyje … leží pěkné vesnice …“. Devadesát minut uteklo jako voda. Na přání pana starosty Znojma jsme ještě zazpívali „Za tú horú“ a rozloučili se písničkou „Vždycky dobře je mi, tam u nás na Znojemi“.

Za Klub seniorů – Chytilová Jaroslava, předsedkyně klubu

CHYTRÁ OBEC 2017

Vloženo: 3. října 2017 22:00 hodin

Vítězové národní soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategoriích PROJEKT a IDEA v České republice pro rok 2017 jsou známi.
Ve velikostní kategorii do 10 tisíc obyvatel získala titul CHYTRÁ OBEC 2017 obec HODONICE za projekt Řešení mapových služeb GisOnline – mapový server vyvinutý společností TopGis s.r.o.

Podrobnosti o soutěži na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Michal k snídani

Vloženo: 2. října 2017 21:18 hodin

V neděli 1. října 2017 uspořádala Obec Hodonice v kulturním domě dětské představení Michala Nesvadby.