Dušičková pobožnost za zemřelé

Dušičková pobožnost za zemřelé bude ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v 17.00 hodin na hřbitově v Hodonicích.
Potom následuje mše svatá v místním kostele.

Bezpečnostní systém Walkodile v MŠ Hodonice

Mateřská škola Hodonice dostala darem od místního závodu Saint-Gobain Adfors CZ, bývalého Vertexu, bezpečnostní systém Walkodile (čti Volkodajl), který zvyšuje bezpečnost dětí v silničním provozu. Předání daru se 9. října účastnil také pan starosta Petr Korger. Celý článek

Pozvánka na 24. zasedání ZO

Obec Hodonice zve občany na 24. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 31. října 2012 v 18.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání včetně příloh je vystaven na úřední desce.

Oznámení MK Tasovice

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že čtvrtek 25. října 2012 odpoledne bude knihovna uzavřena.

O Hodonicích v tisku

Pozvánka na přednášku

V pondělí 22. října 2012 od 14.30 hodin se v DPS Hodonice se koná přednáška na téma „Hledej příčinu svých nemocí“

 

  • Diagnostika vašeho zdravotního stavu
  • Krevní skupiny a jejich využití pro své zdraví
  • Informace jak se zbavit problémů s páteří, jak předejít operaci páteře pomocí SM systému
  • Předvedení léčebné kosmetiky a potravin. doplňků pouze z přírodních složek

Na přednášku zve Mgr. Jana Indrová, masérka DPS Hodonice.

Vstupné dobrovolné.

Oplocení dětského hřiště

Dobrý den, na svém posledním jednání zastupitelstvo obce Hodonice rozhodlo, že z důvodu bezpečnosti dětí bude oploceno nové dětské hřiště vybudované v letošním roce u OÚ Hodonice.
Po dodání cenových nabídek na uvedené oplocení byla vybrána fa., která tuto zakázku provede a byl dohodnut termín, pondělí 22. října 2012. Včerejšího dne nás tel. informoval majitel vybrané fa., že by pracovníci mohli nastoupit již 17. října 2012, s čímž jsme souhlasili.
Po celkovém oplocení hřiště proběhne následně výsadba zeleně z vnější strany oplocení.

Chtěl bych požádat jak rodiče, tak i děti o pochopení, že v době prováděných prací bude provoz hřiště částečně omezen.

Jan Rožnovský, místostarosta obce

Poděkování

V neděli 14. října se uskutečnil v KD Hodonice kulturní program, kde vystoupila hudební dvojice Eva a Vašek. Jako pořadatelé jsme byli příjemně překvapeni návštěvností, kdy se zcela zaplnil sál KD. Samotný program byl již v režii uvedené dvojice a zcela určitě zaujal všechny, kteří byli přítomni. Po koncertě jsme s účinkujícími již předjednali na příští rok 2013 koncert, který by se konal také v tomto ročním období. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům obce za pomoc při přípravě a zajištění programu a členům místních hasičů pod vedením velitele Karla Matouška při pomoci a zajištění především bezpečného průběhu celé akce. Jsem velmi rád, že se se členy této organizace bez problémů dohodneme na spolupráci s obcí při pořádání společných akcí.

Jan Rožnovský , místostarosta obce

Cimbálová muzika Grajcar

V sobotu 27. října 2012 od 15.30 hodin v KD Hodonice pořádá obč. sdružení Za Hodonice Krásnější, o.s. vystoupení cimbálové muziky Grajcar spojené s ochutnávkou vína.
Vstupné je dobrovolné.

Informace pro občany

V září 2012 byl obcí zorganizován odvoz velkoobjemového odpadu a pan Klíčník odvezl na skládku do Únanova celkem 4.71 tuny odpadu.

 

 

 

září 2012 byly v obci instalovány informační dopravní značky, které usnadní orientaci řidičů a pohyb vozidel obcí převážně cizích přepravců.

 

 

Na základě stížností občanů ul. Panské, že touto ulicí stále častěji projíždějí nákladní vozidla s tonáží větší, než je povoleno, upozorňujeme řidiče vozidel, že do této ulice je povolen vjezd vozidlům do 5 tun, mimo zásobování a svozu odpadu TDO. Pokud bude takové vozidlo zjištěno v uvedené ulici, které zde bezdůvodně projíždí, bude řidič tohoto vozidla oznámen k vyřešení na policii ČR.

Jan Rožnovský , místostarosta obce