Upozornění pro majitele vozidel Na Vinici

Upozorňujeme majitele vozidel ul. Na Vinici, že v pondělí 26. března bude od 8.00 hodin probíhat v okolí bytových domů nástřik vodorovného dopravního značení.
Z uvedeného důvodu žádáme majitele vozidel o jejich přemístění na jiná parkoviště.

Děkujeme za pochopení

Hodonice Open 2012

V sobotu 31. března od 15.00 hodin v pingpongové herně KD Hodonice pořádá TJ Hodonice pingpongový turnaj neregistrovaných hráčů ve dvouhrách a čtyřhrách.
Podrobnosti a propozice turnaje naleznete na stránkách TJ Hodonice.

Pozvánka na 18. zasedání ZO

Obec Hodonice zve občany na 18. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 28. března 2012 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání je vystaven na úřední desce.

Hledá se správce na provoz tenisových kurtů

Obec Hodonice oznamuje, že hledá správce na provoz tenisových kurtů v areálu ZŠ Tasovice.

Předpokládaná pracovní doba

  • PO – PÁ 14-20 hodin
  • SO – NE 9-20 hodin
Podrobnosti zde.

Znojemský košt

17. března 2012 pořádá Sdružení znojemských vinařů 23. ročník přehlídky vín znojemské vinařské oblasti za účasti rakouských vín spojené se soutěží

  • Král vín ZK roku 2012 – Chardonnay
  • Pečeť znojemských měšťanů – soutěž růžových vín

Výstava bude otevřena od 9.00 do 21.00 hodin ve Štukových sálech Louckého kláštera ve Znojmě

Dětské představení Michala Nesvadby

V pátek 30. března 2012 v KD Hodonice od 17.00 hodin pořádá Obec Hodonice vystoupení Michala Nesvadby – Michalův salát.

Vstupné:

  • dospělí 100,- Kč
  • děti 50,- Kč
  • děti do 3 let zdarma

Předprodej vstupenek v KD Hodonice od 14.3.2012

Toulající se pitbull v Hodonicích

Na základě upozornění občanů, že v obci Hodonice a jeho blízkém okolí pobíhá nezajištěný pes bojového plemene, pravděpodobně pitbull, hnědé barvy, jsem již tel. vyrozuměl odd. policie v Prosiměřicích a předsedu Mysliveckého sdružení v Hodonicích. Také intenzivně hledáme majitele uvedeného psa, protože se pravděpodobně jedná o občana obce Hodonice. V této souvislosti bych chtěl požádat o spolupráci občany, pokud by popisovaného psa viděli, aby neprodleně v rámci svých možností tuto skutečnost oznámili na OÚ Hodonice (tel. 515 234 329, 606 713 895) nebo na policii v obci Prosiměřice tel. 515 271 133.

Za uvedenou spolupráci děkuji. Jan Rožnovský, místostarosta obce

Pekařská pouť

V sobotu 17. března 2012 se v Tasovicích koná tradiční Pekařská pouť ke cti sv. Klementa Hofbauera.

Připravuje se vydání nového čísla Vlaštovky

Obec Hodonice připravuje další vydání Vlaštovky. Chtěli by jsme požádat občany o jejich příspěvky do tohoto vydání. Příspěvky prosím posílejte na e-mail ouhodonice@hodonice.cz nebo jan.roznovsky@hodonice.cz . Příspěvky můžete také předat do poštovní schránky OÚ Hodonice, která je umístěná před hlavním vchodem OÚ.

S přáním pěkného dne a poděkováním Jan Rožnovský, místostarosta obce

Velikonoční prodejní výstavka

Ve dnech 14. a 15. března 2012 od 9.00 do 17.00 hodin se bude konat v budově DPS Hodonice Velikonoční prodejní výstavka ručních prací obyvatelek DPS.

Srdečně zvou ženy DPS Hodonice