Zápis z 8. zasedání zastupitelstva

Na úřední desce byl zveřejněn zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice.

Volba starosty

Na dnes bylo svoláno jednání Zastupitelstva obce, jehož jediným bodem programu byla volba starosty po odstupujícím Janu Rožnovském ze zdravotních důvodů. Novým starostou obce Hodonice byl zvolen současný místostarosta Petr Korger. Po volbě starosty proběhla ještě volba místostarosty. Novým místostarostou byl zvolen Jan Rožnovský.

Závody dračích lodí

Město Jevišovice pořádá amatérské závody dračích lodí na jevišovické přehradě – sport, který si získává stále více příznivců. Zde můžete vyzkoušet svoje schopnosti i rychlost, stačí dát dohromady libovolný tým 13 – 21 lidí (firmy, školy, obce, rodiny…..), lodě budou k dispozici, startovné se neplatí. Pro posádky je připraveno občerstvení zdarma.
Více informací v přiloženém plakátu.

Sběr velkoobjemového odpadu

Upozornění – tento týden bude v obci probíhat sběr velkoobjemového odpadu. V úterý 3. května bude kontejner přistaven na návsi u pošty a ve středu 4. května na parkovišti pod Kulturním domem.

Přerušení dodávky el. energie

Přerušení dodávky el. energie, v pondělí 6. června od 11:00 do 14:30 dojde k vypnutí oblasti napájené z trafostanice „TS ZD“.

Výsledek veřejnosprávní kontroly

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 28.4.2011 mi ing. Pecina z Finančního ředitelství v Brně předal protokol s výsledky šetření o použití prostředků veřejné finanční podpory v letech 2001 až 2010 ohledně 36 bytových jednotek Na Vinici. Výsledek není přívětivý, poněvadž bylo zjištěno, že bezúročné půjčky, vybírané za minulého vedení obce od nájemníků v bytech, byly v rozporu s dotačními podmínkami, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně. Vše bylo předáno Finančnímu úřadu v Brně a čekáme na rozhodnutí. Zatím hrozí riziko, že budeme muset vracet celou dotaci 11 520 000 Kč + penále. Budeme dělat vše pro to, aby postih pro naši obec byl co nejnižší a my se nemuseli zadlužovat.

S pozdravem Petr Korger, místostarosta obce Hodonice

Obnoven provoz kurtů

Od dnešního dne byl obnoven provoz na tenisových kurtech v areálu ZŠ Tasovice.
Provozní doba je:

  • všední den 14:00 – 20:00
  • víkend, svátek, prázdniny 10:00 – 12:00 a 14:00 – 20:00

MUDr. Kolařík – dovolená

Z důvodu dovolené nebude praktický lékař pro dospělé MUDr. Jaromír Kolařík ve dnech 2.5. – 6.5. ordinovat.
V akutních případech ho zastupuje MUDr. Zdeňka Lukešová, Tasovice.
Více na www.mudrkolarik.czwww.zdenkalukesova.klekari.cz.

Výluka na trati Břeclav – Znojmo

Upozornění – dne 3.5.2011 bude na trati Břeclav – Znojmo a zpět v úseku Břeclav – Valtice probíhat výluka.

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva

Obec Hodonice zve občany na 9. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve čtvrtek 5. května 2011 v 19.00 hod. v salonku KD Hodonice. Na programu jednání bude pouze jeden bod – volba starosty obce Hodonice. Současný starosta Jan Rožnovský ze zdravotních důvodů z funkce starosty odstupuje. Více v oficiálním dokumentu na úřední desce.