Obecní ples

Zastupitelstvo obce Hodonice vás srdečně zve na 22. OBECNÍ PLES, který se koná v pátek 27. ledna 2012 v KD Hodonice. K tanci a poslechu hrají Bojané a Duo Dreams. Ples zahájí taneční skupina Single. Připravena je pro všechny bohatá tombola a občerstvení.
Předprodej vstupenek byl již byl zahájen na Obecním úřadě u paní Koryťákové, cena je 100,- Kč.

Tříkrálová sbírka – poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli do letošní charitní Tříkrálové sbírky. V tomto roce se v Hodonicích vybralo nejvíce za 7 let, kdy u nás koledníci chodí, a to 26 639 Kč + 10,60 EUR. Oproti loňsku je to nárůst o více než 4,5 tisíce Kč.
Tříkrálová sbírka v naší obci začala v roce 2006, kdy se vybralo 17 362,50 Kč, v roce 2007 to bylo 19 940,50 Kč, v roce 2008 jste na Charitu věnovali 22 646 Kč +20 Zl. Rok 2009 přinesl 24 770,- Kč, 2010 to bylo 24 243,- Kč a vloni 22 146,- Kč.

Ještě jednou díky za podporu dobré věci! K+M+B

Havárie vodovodního řadu

Dnes 6. ledna 2012 nepoteče voda do 15.00 hodin z důvodu havárie vodovodního řadu na ul. Panská, Nad Hřbitovem a Polní.

Nabídka pronájmu nebytových prostor – DPS Hodonice

Obec Hodonice
nabízí k pronájmu nebytové prostory k podnikání v budově DPS Hodonice, Obecní 404.
Jedná se o nebytové prostory v I. nadzemním podlaží pro provozování kantýny nebo prodejny smíšeného zboží o celkové výměře 33 m2.
Orientační cena měsíčního pronájmu minimálně 2 500,-Kč za pronájem prostor a movitých věcí včetně záloh na služby včetně DPH/měsíc.
Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce.

Informace o prodeji podá starosta Petr Korger telefon 515 234 329 nebo 734 603 461.

Tříkrálová sbírka

Rok se s rokem sešel a naší obcí opět chodí Kašpar, Melichar a Baltazar na charitní Tříkrálovou sbírku, která má letos trefné heslo „Začněme rok dobrým skutkem“. Předem děkujeme všem, kdo koledníky neodmítnou a přispějí jakoukoli částkou potřebným.

Korgerovi

Úklid vánočních stromků

Použité vánoční stromky můžete odložit u transformátoru za kulturním domem nebo Na Vinici ke stání na popelnice.

Vandalismus v obci

Jednou z nepříjemných zpráv pro občany naší obce je narůstající vandalismus se kterým se v průběhu roku setkáváme. Dochází k ničení majetku obce a to hlavně v okolí OÚ Hodonice, kde dochází v nočních hodinách k vytrhávání ukotvených laviček i s dlažbou, k nepochopitelnému ničení ukotvených kovových popelníků na odpadky, poškozování fasády KD, v nedávné době po obci rozmístěných odpadkových košů a papírových sáčků, které jsou ihned po jejich doplnění pro pejskaře buď roztrhány a nebo rozházeny po okolí. Rozbité a poničené schránky u autobusových zastávek, rozbité sklo u jedné z Informačních desek u Renty.
Všechny tyto negativní jevy stojí obec nemalé finanční prostředky při jejich opravě, doplňování a výměně. Tyto fin. prostředky by se určitě daly využít jiným způsobem. I na takové jednání některých našich spoluobčanů musí vedení obce, zastupitelé , ale i Vy občané reagovat v příštím roce a využít všech dostupných možností jak co nejvíce těmto projevům vandalismu zabránit. [fotogalerie]

Jan Rožnovský, místostarosta obce.

Sportovní akce před koncem roku

Sportovní akce pořádané TJ Hodonice, fotogalerie Františka Šimíka

 

Oznámení pro místní organizace a spolky

chtěl bych vyzvat všechny předsedy občanských sdružení, zájmových sdružení a spolků v obci, aby si připravili na rok 2012 návrh společenských, kulturních akcí, popř. projektů, které budou chtít realizovat (termíny plánovaných akcí, přibližné finanční rozpočty jednotlivých realizací). Prosím o doručení písemných podkladů na OÚ Hodonice nejpozději do 30. ledna 2012 (je možno odeslat i e-mailem). Vedení obce připravuje návrh rozpočtu na rok 2012 a bude nutné do tohoto rozpočtu zapracovat i Vaše předložené návrhy. Na základě interního auditu fy ON-OK Libina s.r.o., ze dne 29.11.2011 a jejího závěru musí Obec Hodonice uzavírat smlouvy na všechny příspěvky, které Obec Hodonice poskytuje fyzickým a právnickým osobám tak, aby tyto smlouvy upřesňovaly podmínky poskytnutí a čerpání příspěvku.

S pozdravem a přáním pěkného dne Jan Rožnovský, místostarosta obce

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení HUBERT Tasovice pořádá v pátek 13. ledna 2012 MYSLIVECKÝ PLES.
Předprodej vstupenek od 2. ledna 2012 v Místní knihovně Tasovice, p. Lašáková tel. 728 379 653, cena vstupného 150,- Kč.