Výzva

Chtěl bych vyzvat všechny předsedy občanských sdružení, zájmových sdružení a spolků v obci, aby si připravili na rok 2011 návrh společenských, kulturních akcí, popř. projektů, které budou chtít realizovat. Doručte tyto podklady na OÚ Hodonice nejpozději do 15. února 2011. Zastupitelstvo obce připravuje návrh rozpočtu na rok 2011 a bude nutné do tohoto rozpočtu zapracovat i vaše předložené návrhy, tak jak to již připravil a předložil Ing. Lattner Rostislav, předseda TJ Hodonice.

S pozdravem a přáním pěkného dne Jan Rožnovský, starosta obce

Nový informační portál

Ve čtvrtek 9.12.2010 byl spuštěn nový informační portál www.hodonice.info

Vánoční koncert

Občanské sdružení Za Hodonice krásnější zve spoluobčany na vánoční koncert, který se koná dne 17.12.2010 v 18:00 hod. v kostele svatého Klementa v Tasovicích. Zde je pozvánka.

Vánoční koncert

TJ Sokol Tasovice pořádá v úterý 21.12.2010 v KD Hodonice vánoční koncert. Na koncertě vystoupí dechová hudba Dubňanka z Dolních Dubňan. Začátek koncertu v 19.00. Vstupné 100,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Zde je pozvánka.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva

Dnes byl na úřední desce zveřejněn zápis z 2. zasedání Zastupitelstva

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva

Obec Hodonice zve občany na 3. zasedání ZO Hodonice, které se koná v úterý 14. prosince 2010 v 17.00 hod. v salonku KD v Hodonicích – program jednání.

Setkání seniorů

V pátek 10.12.2010 se v kulturním domě koná tradiční setkání seniorů z Hodonic. Začátek je ve 14.00 hodin. Připraven je jako obvykle pestrý program: vystoupení dětí MŠ Hodonice, ZŠ Tasovice a tanečního oboru ZUŠ, senior country soubor Gracie aj. Dále je připraveno občerstvení, k poslechu a tanci bude hrát živá hudba Dreams z Moravského Krumlova.
Na požádání vás rádi přivezeme i odvezeme, pokud se za námi nemáte jak dostat. Dejte včas vědět pokud bude mít zájem o tuto službu. Volejte na tel. číslo 734 603 461. Těšíme se na shledání s Vámi.
Zastupitelé obce Hodonice

Vánoční florbalový turnaj

Jako již tradičně, i letos se koná vánoční florbalový turnaj. Akce je plánována na sobotu 18.12.2010. Více v pozvánce.

Úklid sněhové nadílky

Vážení spoluobčané,
z důvodu zimního úklidu sněhové nadílky vás žádám, aby jste svá motorová vozidla parkovali na komunikacích a pokud možno v jedné řadě v jednotlivých ulicích. Usnadníte nám úklid sněhu z chodníků i odhrnování z vozovek. Zítra 2.12. bude současně nahrnutý sníh na krajnicích postupně odstraňován mimo komunikace, aby průjezdnost komunikací v obci byla bezpečná.

Děkuji vám za spolupráci. Jan Rožnovský – starosta

Mikulášská nadílka

Obec Hodonice zve všechny děti a rodiče na Mikulášskou nadílku v sobotu 4.12.2010 15:30 hod. v KD. Více v pozvánce.