Zápis dětí do MŠ Hodonice

Mateřská škola Hodonice oznamuje, že v úterý 15.3.2011 bude od 8:30 hod. probíhat zápis dětí.

Oznámení

Místní knihovna Tasovice oznamuje čtenářům, že v úterý 15.3.2011, čtvrtek 17.3.2011 a úterý 29.3.2011 bude knihovna uzavřena.

Upozornění

Starosta obce upozorňuje, že odkládáním velkoobjemového odpadu před obecní stodolou se mohou občané dopouštět přestupku proti veřejnému pořádku.

Sčítání lidu domů a bytů 2011

Dnes jste do svých schránek začali dostávat letáček se základními informacemi o sčítání lidu spolu s lístkem „Informace o kontaktních osobách a místech“, na kterém je uvedeno jméno sčítacího komisaře, který přinese sčítací formuláře, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Podrobnějčí informace naleznete v dokumentu sčítání lidu krok za krokem nebo na www.scitani.cz.

Vítání občánků

Za účasti starosty obce Hodonice Jana Rožnovského a matrikářky Michaely Koryťákové proběhlo v sobotu 26.2. slavnostní vítání občánků. Fotografie zde.

Tradiční ostatky a masopustní průvod

Příští víkend bude masopustní. Sbor dobrovolných hasičů Tasovice zve všechny příznivce dobré zábavy na Tradiční ostatky. Příznivci masek jsou také zváni na masopustní průvod pořádaný občanským sdružením Za Hodonice krásnější.

Výstava Stavíme, Bydlíme

Ve dnech 25. – 26.3.2011 se v hotelu Dukla ve Znojmě koná výstava, která by mohla zajímat stavebníky a majitele nemovitostí.

Veřejná služba

Zastupitelstvo Obce Hodonice rozhodlo, že v naší obci zřídíme Veřejnou službu pro občany Hodonic. Veřejná služba bude možná od 01.03.2011 a je pro osoby v hmotné nouzi, při níž tito občané vykonávají neplacené práce např. při udržování čistoty obce a jejich výkon veřejné služby má vliv na výši dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Pokud by někdo projevil o tuto službu zájem, může se více informovat na Obecním úřadě v Hodonicích nebo na Městském úřadě – odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Znojmě.

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva

Obec Hodonice zve občany na 6. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 2. břena 2011 v 17.00 hod. v salonku KD Hodonice – na programu jednání bude pouze jeden bod – změna č. 1 Územního plánu obce Hodonice.

Inventariace zeleně

Vážení spoluobčané, komise pro životní prostředí obce Hodonice připravuje inventarizaci zeleně, která proběhne v březnu letošního roku v celém katastru obce. Všechny stromy a dřeviny, které jsou ve špatném či havarijním stavu budou na základě odborného posouzení vykáceny a nahrazeny novou vhodnou výsadbou. Zároveň bude provedena prořezávka mladých stromů a celková odborná údržba zeleně. Komise pro životní prostředí tímto žádá občany obce o zasílání připomínek a upozornění na stromy, které jsou zjevně nezdravé, ve špatném stavu nebo potřebují údržbu. Výše zmíněné připomínky včetně lokalizace dřeviny, zběžného popisu, případně fotografie zasílejte prosím na e-mailovou adresu seidvi@seznam.cz, nebo odevzdávejte v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu panu Jiřímu Maršounovi.

Předem děkuji za Vaši spolupráci      Vítězslav Seidl /předseda komise pro životní prostředí