Novinky

Pozvánka na 33. zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 10. srpna 2017 22:53 hodin

Obec Hodonice zve občany na 33. zasedání ZO Hodonice, které se koná ve středu 16. srpna 2017 v 18.00 hod. v salonku KD Hodonice – program jednání včetně příloh je vystaven na úřední desce.

Setkání mopedů

Vloženo: 10. srpna 2017 22:11 hodin

V sobotu 12. srpna 2017 pořádá Spolek mopedů Dobšice tradiční setkání spojené s vyjížďkou. Všichni fandové kolem silnic jsou vítáni.

Zarážení hory

Vloženo: 7. srpna 2017 22:00 hodin

V sobotu 19. srpna 2017 od 14.00 hodin pořádá Spolek vinařů Svatého Klementa pro své členy a širokou veřejnost slavnost vinařů a vinohradníků Zarážení hory.
Krojovaný průvod do vinohradu „u družstva“ začne ve sklepě Tasovického vinařství degustací vín.

Oznámení

Vloženo: 7. srpna 2017 21:45 hodin

Česká pošta, pobočka Hodonice oznamuje, že ve středu 9. srpna v době od 8 do 11 hodin bude z technických důvodů pošta uzavřena.

Vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2017

Vloženo: 2. srpna 2017 23:12 hodin

Na základě usnesení Vlády ČR číslo 11172 ze dne 19. prosince 2016 se ve dnech 23. srpna – 12. září 2017 uskuteční na území ČR ve spolupráci s členskými státy NATO mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2017.

V souvislosti s cvičením lze proto očekávat možný nárůst počtu letů nad některým územím Jihomoravského kraje, což může mít za důsledek zvýšení hlukové zátěže.

Bližší informace o cvičení lze získat na webových stránkách www.lznamest.army.cz

Našlo se štěně

Vloženo: 2. srpna 2017 23:02 hodin

V úterý nad ránem se našlo ve Vrbovci štěně – pejsek, zřejmě 2 – 3 měsíce staré, zřejmě plemene RHODESIAN RIDGEBACK, ale bez ridge.
Štěně bylo v dobrém stavu, bez obojku, bez tetování. Bližší informace na obecním úřadě ve Vrbovci.
tel: 515 230 183 nebo na 603 83 99 44

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vloženo: 31. července 2017 22:28 hodin

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 30. srpna 2017 od 7.30 do 15.00 hodin

Vypnutá oblast:

 • TS Hodonice – U ČSD (č.620329) – domácnosti, provozy a zařízení
 • Odběratelská trafostanice Hodonice – Nová TS Magic (č. 700710) – vypnutí se netýká domácností
 • Odběratelská trafostanice Hodonice – silo (č. 620537) – vypnutí se netýká domácností
 • Odběratelská trafostanice Tasovice – Haiva (č. 621088) – vypnutí se netýká domácností

Rekonstrukce parkoviště a místní komunikace

Vloženo: 26. července 2017 20:45 hodin

V měsíci červenci 2017 byla dokončena rekonstrukce parkoviště na ul. Obecní a místní komunikace na ul. U Sladovny.

Hasičská soutěž

Vloženo: 23. července 2017 15:52 hodin

Sbor dobrovolných hasičů Hodonice uspořádal v sobotu 22. července 2017 4. ročník soutěže Mladých hasičů v požárním útoku o pohár starosty obce Hodonice.
Soutěž se konala na školním hřišti ZŠ Tasovice a soutěžilo celkem 20 družstev – 11 v kategorii mladší žáci a 9 v kategorii starší žáci. V kategorii mladší žáci zvítězilo družstvo Hodonice, následovali Únanov „A“ a Tasovice. V kategorii starších žáků zvítězilo také domácí družstvo Hodonice „A“ před Trstěnicemi a Jezeřanami. Družstvo Hodonice „B“ skončilo na 5. místě a družstva Tasovic „A“ na 4. a „B“ na 6. místě.

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vloženo: 19. července 2017 16:31 hodin

V úterý 18. července 2017 vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a na návrh Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje.

V období zvýšeného nebezpeční vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno

 • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
 • kouřit
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
 • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí

 • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m
 • suché travní porosty
 • plochy zemědělských kultur