Novinky

Oznámení

Vloženo: 17. ledna 2018 17:46 hodin

Oznamujeme občanům, že svoz plastů ve žlutých popelnicích z domácností proběhne ve čtvrtek 18. ledna od 5 hodiny ranní.

Informace MK Hodonice

Vloženo: 15. ledna 2018 21:33 hodin

Místní knihovna Hodonice oznamuje, že další semestr VU3V začíná 31. 1. 2018 v 10.00 hodin, bylo zvoleno téma Lidské zdraví, cena kurzu je 300,- Kč.

V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří a nejzávažnějším chorobám.

Osnova:

  1. Základní pojmy v lékařství
  2. Pokračování základních pojmů
  3. Nervová soustava a její choroby
  4. Nemoci stáří – „proti věku není léku“
  5. Nejzávažnější choroby
  6. Pokračování nejzávažnějších chorob

Nově zapsaní posluchači mohou být pouze starobní a invalidní důchodci.

Kontaktní osoba: Ludmila Grillowitzerová, knihovna@hodonice.cz, tel.: 775 998 115

Volba prezidenta ČR – 1. kolo

Vloženo: 13. ledna 2018 17:10 hodin

Výsledky volby prezidenta ČR – 1. kolo v obci Hodonice

Tříkrálová sbírka

Vloženo: 13. ledna 2018 13:13 hodin

V roce 2018 proběhla v naší obci již potřinácté charitní Tříkrálová sbírka. Letos se vybralo rekordních 33 978,- Kč + 12,76 €.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Divadelní představení

Vloženo: 10. ledna 2018 20:26 hodin

Zveme Vás na představení Těžká Barbora Divadelního studia Martiny Výhodové v sobotu 17. února 2018 v Městském divadle ve Znojmě.

Závazné přihlášky na divadelní představení Jaroslava Chytilová 603 550 515 nebo Irena Sirkovská 728 015 313

Volba prezidenta ČR

Vloženo: 9. ledna 2018 23:23 hodin

Oznamujeme občanům, že ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne I. kolo volby prezidenta České republiky. Obec Hodonice má jeden volební okrsek, volební místnost bude v obřadní síni kulturního domu.
V pátek 12. ledna proběhne volba od 14 do 22 hodin, v sobotu 13. ledna se bude volit od 8 do 14 hodin. Kdo z občanů bude mít zájem volit, ale jeho zdravotní stav mu nedovoluje navštívit volební místnost, může požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou na telefonním čísle 515 234 448.

Každý volič je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Pozvánka na „Betlémskou cestu“

Vloženo: 9. ledna 2018 22:52 hodin

V pátek 19. ledna 2018 zve Klub seniorů Podyjí na „Betlémskou cestu“ do Třeště.
Závazné přihlášky do 16. ledna 2018 u paní Chytilové, tel. 724 827 861.
Cena zájezdu 200,- Kč (vstupné zdarma)

Výzva k předložení žádosti

Vloženo: 3. ledna 2018 19:11 hodin

Obec Hodonice zveřejňuje výzvu k předložení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD v Hodonicích čp. 287 úřední deska

Žádosti k těmto bytům budou přijímány do 19. 1. 2018, do 12:00 hodin na Obecním úřadě v Hodonicích.
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům zde.

Oznámení FÚ

Vloženo: 2. ledna 2018 20:32 hodin

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 23. do 30. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Myslivecký ples

Vloženo: 29. prosince 2017 9:24 hodin

V pátek 5. ledna 2018 ve 20.00 hodin v KD Hodonice.
Předprodej vstupenek od 2. ledna 2018 v Místní knihovně Tasovice – p. Lašáková nebo na tel. 728 379 653, cena vstupného 150,- Kč