Výběrové řízení projektový manažer MAS

Místní akční skupina Znojemské vinařství, zapsaný spolek vyhlašuje dnem 19. 02. 2019 výběrové řízení na pozici Vedoucího pracovníka SCLLD/Animátora.

Podrobnosti a požadavky v přiloženém dokumentu.

Příjem životopisů a motivačních dopisů bude ukončen 15.3.2019

Vítání občánků

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové proběhlo v sobotu 23. února 2019 v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích slavnostní vítání občánků.

Posezení u příležitosti MDŽ (Proběhlo)

Obce Hodonice, Tasovice a Krhovice srdečně zvou seniory všech tří obcí, a to ženy i muže, ke společnému posezení u příležitosti MDŽ, které se uskuteční v sobotu dne 9. března 2019 od 15 hod v sálu KD Hodonice.

Během programu vystoupí dětský folkórní soubor Tulipánek, místní pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Hodonic a z Tasovic.
Zlatým hřebem bude vystoupení manželů Břetislava a Jitky Osičkových z Lanžhota.

K tanci a poslechu zahraje kapela Duo Dreams.

Oznámení MK Tasovice

Místní knihovna Tasovice upozorňuje čtenáře, že ve čtvrtek 21. února 2019 bude knihovna otevřena jen od 8.00 – 9.00 hodin a odpoledne od 13.00 – 18.00 hodin.

Draní peří nejen pro děti (Proběhlo)

V úterý 26.2.2019 od 9 do 15 hodin v salonku KD v Hodonicích pořádá Klub seniorů Podyjí Hodonice kulturní poznávací akci – DRANÍ PEŘÍ nejen PRO DĚTI.

Můžete si vyzkoušet draní peří a pletení peroutek, ochutnat starodávná jídla našich babiček, potěšit se na výstavce vyšívaných a jiných dobových předmětů.

Pořadatelé zvou srdečně děti i dospělé a také ty dříve narozené, kteří si chtějí připomenout časy svého dětství a mládí.

Prodej kuřic

V pondělí 25. února 2019 v 16.30 se bude konat u hasičské zbrojnice prodej chovných kuřic.
Možno objednat: 569 489 358, svoboda.lucice@seznam.cz

Přednáška o bylinkách

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu ve Znojmě zve v úterý 12. února 2019 od 14:30 na přednáškové odpoledne do Oblekovic. Téma nese název Bylinky v přírodě a na zahrádce. Přednášet bude Ing. Marie Kostrhounová.

Přednáškové odpoledne se uskuteční v zasedací místnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ve Znojmě (Oblekovice 16).

Pivní korbel

V pátek 8.2.2019 se v prostorách kulturního domu v Hodonicích uskutečnil 7. ročník kulturní akce PIVNÍ KORBEL 2019.
Návštěvníkům bylo nabízeno více než 40 druhů piv, uvařených od 13-ti místních sládků a již tradičního účastníka Znojemského městského pivovaru. Program byl také doplněn atraktivními přednáškami a k občerstvení byl připraven velmi oblíbený pomazánkový ráj. 

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Rozpis zápasů

Rozpis zápasů hraných na hřišti s umělým povrchem v Tasovicích.

Tříkrálová sbírka

Drazí občané,
jménem Oblastní charity Znojmo děkujeme všem, kteří přispěli koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 2019 na pomoc potřebným.

Celkem se v naší obci vykoledovalo 38 956,- Kč

Velké poděkování patří i všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se obětavě podíleli na sbírce.
DĚKUJEME VÁM!