Úřední deska

  • Kategorie:
    Vypisovat po kategoriích
Datum vystavení:
12.3.2018
Datum sejmutí:
28.3.2018
Velikost souboru:
236 kB

Oznámení

Správce tenisových kurtů

Datum vystavení:
12.3.2018
Datum sejmutí:
27.3.2018
Velikost souboru:
659 kB

Výzva k předložení žádosti

O uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v DPS v Hodonicích čp. 404

Datum vystavení:
9.3.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
806 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Obec Hodonice

Datum vystavení:
7.3.2018
Datum sejmutí:
23.3.2018
Velikost souboru:
774 kB

Oznámení záměru prodeje hmotné nemovité věci

budova čp. 435  včetně přilehlých pozemků, parc. č.  37/2 a 37/3

Datum vystavení:
7.3.2018
Datum sejmutí:
28.3.2018
Velikost souboru:
2.09 MB

Výpis usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Datum vystavení:
6.3.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
63 kB

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019, 2020, 2021, 2022

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Datum vystavení:
6.3.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
82 kB

Návrh rozpočtu na rok 2018

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Datum vystavení:
21.2.2018
Datum sejmutí:
28.3.2018
Velikost souboru:
1.57 MB

Pozvánka na 39. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 1

Datum vystavení:
21.2.2018
Datum sejmutí:
28.3.2018
Velikost souboru:
5.67 MB

Pozvánka na 39. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 2

Datum vystavení:
21.2.2018
Datum sejmutí:
28.3.2018
Velikost souboru:
4.40 MB

Pozvánka na 39. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 3

Datum vystavení:
7.2.2018
Datum sejmutí:
1.5.2018
Velikost souboru:
262 kB

Nabídka pozemků k pronájmu

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Datum vystavení:
26.1.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
728 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Datum vystavení:
16.1.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
705 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Mateřská škola, Hodonice, okres Znojmo, p.o.

Datum vystavení:
15.12.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
722 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Datum vystavení:
15.12.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
24 kB

Oznámení

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum vystavení:
21.7.2014
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
183 kB

Výzva občanům

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Hodonice