Úřední deska

  • Kategorie:
    Vypisovat po kategoriích
Datum vystavení:
26.9.2018
Datum sejmutí:
12.10.2018
Velikost souboru:
593 kB

Zveřejnění záměru

Svazku o pronájmu části pozemku areálu VDJ Tasovice

Datum vystavení:
20.9.2018
Datum sejmutí:
27.10.2018
Velikost souboru:
103 kB

Pozvánka na 45. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 1

Datum vystavení:
20.9.2018
Datum sejmutí:
27.10.2018
Velikost souboru:
1.58 MB

Pozvánka na 45. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 2

Datum vystavení:
20.9.2018
Datum sejmutí:
27.10.2018
Velikost souboru:
2.69 MB

Pozvánka na 45. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 3

Datum vystavení:
20.9.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
263 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Obec Hodonice

Datum vystavení:
20.9.2018
Datum sejmutí:
1.10.2018
Velikost souboru:
355 kB

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Rozšíření parkoviště a areálové komunikace

Datum vystavení:
19.9.2018
Datum sejmutí:
27.9.2018
Velikost souboru:
363 kB

Pozvánka na 45. zasedání zastupitelstva obce

Datum vystavení:
17.9.2018
Datum sejmutí:
6.10.2018
Velikost souboru:
133 kB

Vyhrazení plochy pro volební plakáty

Datum vystavení:
17.9.2018
Datum sejmutí:
6.10.2018
Velikost souboru:
160 kB

Oznámení

O místě konání voleb do zastupitelstva obce Hodonice

Datum vystavení:
14.9.2018
Datum sejmutí:
27.9.2018
Velikost souboru:
190 kB

Usnesení

Oprava usnesení o provedení elektronické dražby ze dne 20.8.2018

Datum vystavení:
13.9.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
205 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Datum vystavení:
10.9.2018
Datum sejmutí:
26.9.2018
Velikost souboru:
576 kB

Oznámení záměru prodeje nemovité věci

parc. č. 904/20, 904/21, 904/22, 904/23 v k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
7.9.2018
Datum sejmutí:
31.10.2018
Velikost souboru:
101 kB

Vyhlášení skutečnosti

pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

Datum vystavení:
31.8.2018
Datum sejmutí:
1.10.2018
Velikost souboru:
400 kB

Výzva

K podání připomínek nebo námitek

Datum vystavení:
31.8.2018
Datum sejmutí:
1.10.2018
Velikost souboru:
1.11 MB

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Datum vystavení:
24.8.2018
Datum sejmutí:
27.9.2018
Velikost souboru:
307 kB

Usnesení

O provedení elektronické dražby

Datum vystavení:
16.8.2018
Datum sejmutí:
7.10.2018
Velikost souboru:
126 kB

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Datum vystavení:
16.8.2018
Datum sejmutí:
7.10.2018
Velikost souboru:
122 kB

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Datum vystavení:
6.8.2018
Datum sejmutí:
7.10.2018
Velikost souboru:
116 kB

Oznámení

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Datum vystavení:
13.6.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
195 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Datum vystavení:
21.5.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
191 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Mateřská škola, Hodonice, okres Znojmo, p.o.

Datum vystavení:
15.12.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
24 kB

Oznámení

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum vystavení:
21.7.2014
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
183 kB

Výzva občanům

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Hodonice