Úřední deska

  • Kategorie:
    Vypisovat po kategoriích
Datum vystavení:
26.5.2017
Datum sejmutí:
12.6.2017
Velikost souboru:
706 kB

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

matrikář - matrikářka

Datum vystavení:
25.5.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
717 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Datum vystavení:
24.5.2017
Datum sejmutí:
9.6.2017
Velikost souboru:
654 kB

Výzva k předložení žádosti

O uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD v Hodonicích čp. 287

Datum vystavení:
24.5.2017
Datum sejmutí:
9.6.2017
Velikost souboru:
677 kB

Výzva k předložení žádosti

O uzavření nájemní smlouvy k bytu v I. NP v KD v Hodonicích čp. 287

Datum vystavení:
24.5.2017
Datum sejmutí:
30.6.2017
Velikost souboru:
991 kB

Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 2

Datum vystavení:
24.5.2017
Datum sejmutí:
30.6.2017
Velikost souboru:
333 kB

Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 1

Datum vystavení:
23.5.2017
Datum sejmutí:
31.5.2017
Velikost souboru:
377 kB

Pozvánka na 31. zasedání zastupitelstva obce

Datum vystavení:
23.5.2017
Datum sejmutí:
22.6.2017
Velikost souboru:
3.27 MB

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Hodonice

Datum vystavení:
22.5.2017
Datum sejmutí:
7.6.2017
Velikost souboru:
1.05 MB

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Datum vystavení:
18.5.2017
Datum sejmutí:
2.6.2017
Velikost souboru:
1.56 MB

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Hodonice – místní komunikace „Ke Kobe"

Datum vystavení:
17.5.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
112 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Obec Hodonice

Datum vystavení:
15.5.2017
Datum sejmutí:
1.6.2017
Velikost souboru:
469 kB

Výzva k podání nabídek – Podlimitní veřejná zakázka

Vybudování hasičského areálu SDH Hodonice – nové zadání

Datum vystavení:
15.5.2017
Datum sejmutí:
31.5.2017
Velikost souboru:
657 kB

Oznámení záměru pronájmu nemovité věci

Nebytové prostory v budově DPS Hodonice

Datum vystavení:
15.5.2017
Datum sejmutí:
31.5.2017
Velikost souboru:
635 kB

Oznámení záměru pronájmu nemovitosti

Nebytové prostory v budově DPS Hodonice - Ordinace dětského lékaře

Datum vystavení:
5.5.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
8.19 MB

Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2016

Datum vystavení:
5.5.2017
Datum sejmutí:
5.6.2017
Velikost souboru:
753 kB

Vyhlášení platnosti

obnoveného katastrálního operátu na části k.ú. Hodonice

Datum vystavení:
3.5.2017
Datum sejmutí:
1.8.2017
Velikost souboru:
90 kB

Nabídka pozemků k pronájmu

Datum vystavení:
26.4.2017
Datum sejmutí:
29.5.2017
Velikost souboru:
66 kB

Veřejná vyhláška

Zpřístupnění hromadného předpisu k nahlédnutí

Datum vystavení:
28.3.2017
Datum sejmutí:
28.6.2017
Velikost souboru:
551 kB

Oznámení o zamýšleném převodu

Datum vystavení:
21.3.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
717 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Datum vystavení:
1.3.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
445 kB

Návrh rozpočtu svazku na rok 2017

Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž"

Datum vystavení:
21.7.2014
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
106 kB

Výzva občanům

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Hodonice