Úřední deska

  • Kategorie:
    Vypisovat po kategoriích
Datum vystavení:
19.4.2018
Datum sejmutí:
4.5.2018
Velikost souboru:
27 kB

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy a rozšíření haly V5

Datum vystavení:
19.4.2018
Datum sejmutí:
25.5.2018
Velikost souboru:
234 kB

Pozvánka na 41. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 2

Datum vystavení:
18.4.2018
Datum sejmutí:
25.5.2018
Velikost souboru:
5.39 MB

Pozvánka na 41. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 1

Datum vystavení:
17.4.2018
Datum sejmutí:
25.4.2018
Velikost souboru:
320 kB

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy skladu surovin spojené se změnou v užívání na sklad odpadu

Datum vystavení:
17.4.2018
Datum sejmutí:
25.4.2018
Velikost souboru:
374 kB

Pozvánka na 41. zasedání zastupitelstva obce

Datum vystavení:
17.4.2018
Datum sejmutí:
18.5.2018
Velikost souboru:
249 kB

Dražební vyhláška

Datum vystavení:
13.4.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
195 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Datum vystavení:
6.4.2018
Datum sejmutí:
28.4.2018
Velikost souboru:
1.59 MB

Výpis usnesení z 40. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Datum vystavení:
6.4.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
240 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Obec Hodonice

Datum vystavení:
21.3.2018
Datum sejmutí:
28.4.2018
Velikost souboru:
1.55 MB

Pozvánka na 40. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 1

Datum vystavení:
21.3.2018
Datum sejmutí:
28.4.2018
Velikost souboru:
4.30 MB

Pozvánka na 40. zasedání zastupitelstva obce – přílohy 2

Datum vystavení:
21.3.2018
Datum sejmutí:
21.5.2018
Velikost souboru:
165 kB

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa

Datum vystavení:
20.3.2018
Datum sejmutí:
7.5.2018
Velikost souboru:
366 kB

Veřejná vyhláška

Doručení návrhu změny č. 2 územního plánu Hodonice

Datum vystavení:
7.2.2018
Datum sejmutí:
1.5.2018
Velikost souboru:
262 kB

Nabídka pozemků k pronájmu

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Datum vystavení:
16.1.2018
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
705 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Mateřská škola, Hodonice, okres Znojmo, p.o.

Datum vystavení:
15.12.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
722 kB

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření

Dobrovolný svazek znojemských vinařských obcí Daníž

Datum vystavení:
15.12.2017
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
24 kB

Oznámení

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum vystavení:
21.7.2014
Datum sejmutí:

Velikost souboru:
183 kB

Výzva občanům

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v k.ú. Hodonice