Úřední deska

  • Kategorie:
    Vypisovat po kategoriích
Datum vystavení:
12.3.2018
Datum sejmutí:
28.3.2018
Velikost souboru:
236 kB

Oznámení

Správce tenisových kurtů

Datum vystavení:
12.3.2018
Datum sejmutí:
27.3.2018
Velikost souboru:
659 kB

Výzva k předložení žádosti

O uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v DPS v Hodonicích čp. 404

Datum vystavení:
7.3.2018
Datum sejmutí:
23.3.2018
Velikost souboru:
774 kB

Oznámení záměru prodeje hmotné nemovité věci

budova čp. 435  včetně přilehlých pozemků, parc. č.  37/2 a 37/3