Den sociálních služeb

Město Znojmo, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska pořádá 5. září 2012 od 10.00 do 16.00 hodin Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny, 3. ročník

 • 10:00 – 10:15 Zahájení
 • 10:20 – 10:40 Taneční vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a PvŠ Znojmo
 • 10:55 – 11:15 Vystoupení klientů Ateliéru Samuel – bubnování
 • 11:25 – 11:45 Vystoupení klientů Zámku Břežany se zvířátky – pohádka „O kozím království“
 • 11:55 – 12:15 Ukázka práce s asistenčním psem – Liga vozíčkářů
 • 12:25 – 12:45 Hudební vystoupení klientů ze Stacionáře na Hradišti
 • 12:55 – 13:10 Pohádka dětí z Domova pro matky a otce v tísni Hradiště
 • 13:25 – 13:45 Hudební vystoupení klientů Zámku Břežany
 • 13:55 – 14:15 Taneční vystoupení Znojemských Grácií
 • 14:25 – 14:45 Hra dětí a dospělých na nástroje a písně – Rodinné centrum Maceška
 • 15:00 – 16:00 Petr Bende – vystoupení, autogramiáda