Daníž

Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ

Znojemská 113, Hnanice

neuvedeno

neuvedeno

www.daniz.cz

Znojemské vinařské obce spojené do svazku nazvaného Daníž byl založen v roce 1999 za účelem uskutečňování Programu obnovy venkova, rozvoje vinařství a společné propagace obcí. Základním rozvojovým dokumentem je Projekt s názvem „Trvale udržitelný rozvoj mikroregionu Daníž“, ze kterého svazek Daníž vychází při dlouhodobém plánování své činnosti.