MAS Znojemské vinařství

Zabývá se rozvojem regionu pomocí dotačního titulu Program rozvoje venkova

Dvořákova 21, Znojmo

+420 774 150 004

l.mrazkova@post.cz

www.znojemskevinarstvi.cz

Místní akční skupina

Je občanské sdružení, které se zabývá rozvojem regionu pomocí dotačního titulu Program rozvoje venkova – metodou Leader.

Území mikroregionu MAS Znojemské vinařství, o.s. je v současné době tvořeno 41 obcemi. Všechny obce leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo. Většina obcí představuje tradiční typ kompaktního vesnického osídlení.

Typy projektů pro období 2014 – 2022

ČLENOVÉ MAS

Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. je sdružením, které seskupuje obce, podnikatele a neziskové organizace za účelem rozvoje regionu.

1) OBCE

14 samostatných obcí
Bantice, Čejkovice, Dyjákovičky, Krhovice, Křídlůvky, Lechovice, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Práče, Stošíkovice na Louce, Suchohrdly, Suchohrdly u Miroslavi, Valtrovice, Vítonice,

Pouze poskytnutí území – Miroslav

1 kolektivní člen mikroregion Daníž (26 obcí Svazku znojemských vinařských obcí Daníž)
Bohutice, Borotice, Božice, Dobšice, Havraníky, Hnanice, Hodonice, Horní Dunajovice, Hostěradice, Hrádek, Chvalovice, Jaroslavice, Kuchařovice, Mašovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramovice, Oleksovice, Prosiměřice, Slup, Strachotice, Šatov, Tasovice, Těšetice, Višnové, Vrbovec, Želetice

2) PODNIKATELÉ A NEZISKOVÝ SEKTOR

1.SOŠ a SOU Znojmo
2.Správa národního parku Podyjí
3.Sdružení znojemských vinařů
4.Agrární komora Znojmo
5.VINO HORT, s.r.o.
6.Vinařství Líbal, s.r.o.
7.Družstvo božických vinařů
8.Hotel Weiss
9.Zemědělské družstvo Hodonice
10.Ökofruit international s.r.o.
11.Ökoplant international s.r.o
12.Vinařství Dobrovolný s.r.o.
13.Vinice – Hnánice s.r.o
14.Vinařství Lahofer, a.s.
15.Agrospol Hrádek, s.r.o.
16.Eko Hnízdo, s.r.o.
17.Znovín Znojmo, a.s.
18.Mgr. Pavel Chvatík
19.Ing. Milada Kadlecová
20.Ing. Marek Klíč
21.Ing. Anna Adámková
22.Roman Dvořák
23.Jiří Horecký -Pohostinství U kaštanu
24.Rodinné vinařství Pavel Matouš-Eliška Čeperová
25.Antonín Sedláček
26.Radomír Hodeček
27.Petr Příkazský