Životní prostředí

Nakládání s odpady

Obecní 287

+420 604 165 978

zivotniprostredi@hodonice.cz

neuvedeno

Svoz směsného komunálního odpadu

pondělí

Sběrné místo

Obecní stodola ul. Krhovická
Provozní doba: Sobota 9.00 – 11.00
Telefonní kontakt: 515 234 448

Dvůr je otevřen i pro firmy a organizace. Služeb mohou bez poplatku využívat i občané okolních obcí.