Fotogalerie za rok 2019

Vyberte rok:

Fotogalerie 2019

Velikonoční jarmark 5.4.2019

V pátek 5. dubna 2019 uspořádala ZŠ Tasovice v areálu školy Velikonoční jarmark

50. Tasovická výstava vín 23.3.2019

Spolek vinařů sv. Klementa uspořádal v sobotu 23. března 2019 v sále KD Hodonice jubilejní - 50. Tasovickou výstavu vín. Na akci bylo představeno celkem 633 vzorků vín - 562 bílých vín a 71 červených vín. Uděleno bylo 203 zlatých medailí. Šampionem 50. Tasovické výstavy se stalo Tasovické vinařství s Pálavou '18 ve VH.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Úklid větrolamů 17.3.2019

Myslivecký spolek Hodonice děkuje všem občanům, kterým není lhostejný vzhled okolí obce, za účast na akci "Úklid větrolamů 2019". Zvláštní poděkování patří dětem, které k úklidu přistoupily s vervou a nadšením a pomohli tak uklidit významnou část větrolamů a okolí komunikací za dráhou. Zcela právem jim náležela malá sladká odměna, kterou jsme jim za jejich práci rádi předali.
I přesto, že odpadků v přírodě ubylo a již při úklidech nenacházíme sedačky, automobily apod., i tak jsme naplnili celý kontejner drobným plastovým odpadem, plechovkami, pneumatikami, televizemi a dalšími "lahůdkami". Proto apelujeme na všechny nezodpovědné - likvidujte svůj odpad na místech tomu určených!!! Aby jej za Vás nemuseli uklízet děti!!! V Hodonicích je možné veškerý odpad buď vytřídit, nebo odevzdat na sběrném dvoře!!!
Pevně doufáme, že odpadků v přírodě bude nadále ubývat a budeme se společně potkávat v čisté přírodě.
Myslivecký spolek Hodonice Tomáš Letocha - předseda spolku

Velký dětský karneval 16.3.2019

V sobotu 16. března 2019 uspořádal spolek Hodoňáci v sále KD Hodonice Velký dětský karneval.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Setkání seniorů u příležitosti MDŽ 9.3.2019

V sobotu 9. března 2019 se u příležitosti MDŽ uskutečnilo v sále KD Hodonice setkání seniorů obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice. Během programu vystoupil dětský folklórní soubor Tulipánek, místní pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Hodonic a z Tasovic. Zlatým hřebem bylo vystoupení manželů Břetislava a Jitky Osičkových z Lanžhota. K tanci a poslechu hrála kapela Duo Dreams.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Stříbrná svatba 1.3.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v pátek 1. března 2019 konala v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích stříbrná svatba.

Vítání občánků 23.2.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové proběhlo v sobotu 23. února 2019 v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích slavnostní vítání občánků.

Pivní korbel 8.2.2019

V pátek 8.2.2019 se v prostorách kulturního domu v Hodonicích uskutečnil 7. ročník kulturní akce PIVNÍ KORBEL 2019. Návštěvníkům bylo nabízeno více než 40 druhů piv, uvařených od 13-ti místních sládků a již tradičního účastníka Znojemského městského pivovaru. Program byl také doplněn atraktivními přednáškami a k občerstvení byl připraven velmi oblíbený pomazánkový ráj.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.