Fotogalerie za rok 2019

Vyberte rok:

Fotogalerie 2019

Vánoční bruslení 26.12.2019

TJ Hodonice uspořádala ve čtvrtek 26.12.2019 tradiční dvouhodinové vánoční bruslení pro mládež i dospělé na Zimním stadionu ve Znojmě.

Vánoční přikrmování zvěře 24.12.2019

Na Štědrý den uspořádal Myslivecký spolek Hodonice pro děti a jejich rodiče společné vánoční přikrmování zvěře.

Vánoční divadlo 15.12.2019

V neděli 15. prosince 2019 se v sále kláštera Redemtoristů v Tasovicích konalo vánoční divadelní představení.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.
Dále také video Františka Šimíka.

Vánoční vesnička 1.12.2019

Zahájení adventu v Hodonicích.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogaleriích Františka Šimíka Zdobení Vánočních stromků a Rozsvěcení vánočního stromu.

Martinské hody, mše svatá 10.11.2019

Nedělní slavnostní mše svatá.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Martinské hody, průvod obcemi, hodová zábava 9.11.2019

Sobotní průvod obcemi a hodová zábava.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka - sobotní průvod, sobotní průvod mobilem, sobotní večerní hodová zábava.

Martinské hody, stavění máje 8.11.2019

Stavění máje na návsi v Tasovicích.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Škoda alej v Hodonicích 2.11.2019

V sobotu 2. listopadu 2019 se konalo pod záštitou Obce Hodonice, programu ŠKODA STROMKY, zaměstnanců společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. a manželů Ing. Josefa a Boženy Sedlákových společné vysazování nové aleje. Bylo vysázeno celkem 88 alejových stromů skladby druhů dubů, olší, topolu osiky a třešně ptačí.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

HALLOWEEN – Ohnivý podzim pro děti 26.10.2019

V sobotu 26. října 2019 uspořádal spolek Hodoňáci na školním hřišti při ZŠ Tasovice zábavné odpoledne pro děti.

Svatební obřad a vítání občánků 26.10.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště, starosty obce Tasovice Petra Vašiny a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v sobotu 26. října 2019 konalo v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích slavnostní vítání občánků a svatební obřad.

Dýňový podvečer v ZŠ Tasovice 24.10.2019

Ve čtvrtek 24. října proběhl na naší škole již tradiční Dýňový podvečer.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Střelecký den 12.10.2019

V sobotu 12. října 2019 uspořádal Klub IPSC Znojmo na střelnici v Hodonicích Střelecký den. K nahlédnutí byl připraven areál sportovní střelnice, dále pak výstava civilních, vojenských a sportovních zbraní. Součástí odpoledne byla i možnost střelby ze vzduchových a malorážných zbraní pod dohledem střeleckých instruktorů a zkušených sportovních střelců.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Čiperkové 15.9.2019

V neděli 15. září 2019 uspořádala Obec Hodonice vystoupení oblíbené dětské kapely Čiperkové.

Zahájení školního roku 2.9.2019

V pondělí 2. září 2019 se v sále kulturního domu Hodonice konalo slavnostní přivítání prvňáčků.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Zarážení hory 17.8.2019

Již pátým rokem se podle prastaré tradice v Tasovicích konalo Zarážení hory. Folklórní slavnost, která se nese ve znamení vína, krojů a pěkných písniček . Součástí obřadu Zarážení hory je požehnání kytic s posvátnými bylinami, které jsou upevněny na vrchol horenského znamení a průvodem odneseny do vinohradu, kde jsou přečteny artikuly horenského práva a hotaři složí slavnostní slib hlídačů vinohradu. Potom se hora postaví a kolem zatluče 12 kůlů za 12 měsíců vinařovy práce. Tímto je vinohrad symbolicky uzavřen a vstupovat do něj mohou jen hotaři a majitel. Poté jako vztyčený prst hrozí zdaleka všem nenechavcům. Na závěr myslivci slavnostní salvou do čtyřech světa stran oznámili celé dědině, že je hora zaražena a přítomné děti píšťalami ze všech sil plaší špačky a odhání bouřku a zlé síly. Poté se průvod přesunul na nedaleké hřiště TJ Sokol Tasovice, kde až do půlnoci probíhala volná zábava při soutěžích v mlácení obilí a sekání dřeva na přesnost.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Svatební obřad 2.8.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v pátek 2. srpna 2019 konal v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích svatební obřad.

Hasičská soutěž 20.7.2019

Sbor dobrovolných hasičů Hodonice uspořádal v sobotu 20. července 2019 na hasičském hřišti 6. ročník soutěže Mladých hasičů v požárním útoku O pohár starosty obce Hodonice.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Svatební obřad 6.7.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v sobotu 6. července 2019 konal v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích svatební obřad.

Kuličkový den 22.6.2019

V sobotu 22. června 2019 se na hasičském hřišti konal pod záštitou mateřského centra TJ Hodonice první ročník Turnaje v kuličkách.
Turnaj se hrál ve třech kategoriích - mladší děti, starší děti a dospělí. Vítězkou mladších dětí se stala Tonička Suchá, vítězem mezi staršími dětmi se stal Robinek Krčmář a mezi dospělými zvítězila Evča Svobodová. Podrobnější informace o průběhu turnaje naleznete na stránkách TJ Hodonice.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogaleriích Františka Šimíka a zphodonice.rajce.idnes.cz.

Vítání občánků 22.6.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové proběhlo v sobotu 22. června 2019 v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích slavnostní vítání občánků.

Rozloučení s předškoláky 20.6.2019

Ve čtvrtek 20. června 2019 se v obřadní síni kulturního domu konalo slavnostní rozloučení s předškoláky.

Sklobraní s Adfors 15.6.2019

V sobotu 15. června 2019 uspořádala společnost Saint-Gobain ADFORS na školním hřišti ZŠ Tasovice zábavné odpoledne s ukázkou sklářského řemesla.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Svatební obřad 15.6.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v sobotu 15. června 2019 konal v Tasovicích u mostu svatební obřad.

Velký dětský den 25.5.2019

V sobotu 25. května 2019 uspořádal spolek Hodoňáci na školním hřišti Velký dětský den.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Svatební obřad 18.5.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v sobotu 18. května 2019 konal v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích svatební obřad.

Putování po tasovických a hodonických sklepech 11.5.2019

"Za vínem se svatým Klementem" - putování po tasovických a hodonických sklepech, pořádané Spolkem vinařů sv. Klementa, místními vinaři, Obcí Tasovice, Obcí Hodonice ve spolupráci s Tasovickým vinařstvím a Slunečným penzionem.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogaleriích Františka Šimíka a jeho vnuka Radka Chuděje.
Nebo video Františka Šimíka.

Den matek 10.5.2019

V pátek 10. května 2019 uspořádala Obec Hodonice ve spolupráci se ZŠ Tasovice a TJ Hodonice v kulturním domě vystoupení dětí u příležitosti Dne matek.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Pálení čarodějnic 7.5.2019

V úterý 7. května 2019 uspořádal TJ Sokol Tasovice "Tradiční pálení čarodějnic".
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Divadelní představení "Hvězdné manýry" 5.5.2019

V neděli 5. května 2019 uspořádala Obec Hodonice v sále kulturního domu vystoupení divadelní společnosti Háta s bláznivou fraškou - Hvězdné manýry.

Svatební obřad 1.5.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se ve středu 1. května 2019 konal v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích svatební obřad.

Svatební obřad 27.4.2019

Za účasti zastupitelky obce Hodonice Miluše Mitregové a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v sobotu 27. dubna 2019 konal v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích svatební obřad.

Velikonoční jarmark 5.4.2019

V pátek 5. dubna 2019 uspořádala ZŠ Tasovice v areálu školy Velikonoční jarmark

50. Tasovická výstava vín 23.3.2019

Spolek vinařů sv. Klementa uspořádal v sobotu 23. března 2019 v sále KD Hodonice jubilejní - 50. Tasovickou výstavu vín. Na akci bylo představeno celkem 633 vzorků vín - 562 bílých vín a 71 červených vín. Uděleno bylo 203 zlatých medailí. Šampionem 50. Tasovické výstavy se stalo Tasovické vinařství s Pálavou '18 ve VH.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Úklid větrolamů 17.3.2019

Myslivecký spolek Hodonice děkuje všem občanům, kterým není lhostejný vzhled okolí obce, za účast na akci "Úklid větrolamů 2019". Zvláštní poděkování patří dětem, které k úklidu přistoupily s vervou a nadšením a pomohli tak uklidit významnou část větrolamů a okolí komunikací za dráhou. Zcela právem jim náležela malá sladká odměna, kterou jsme jim za jejich práci rádi předali.
I přesto, že odpadků v přírodě ubylo a již při úklidech nenacházíme sedačky, automobily apod., i tak jsme naplnili celý kontejner drobným plastovým odpadem, plechovkami, pneumatikami, televizemi a dalšími "lahůdkami". Proto apelujeme na všechny nezodpovědné - likvidujte svůj odpad na místech tomu určených!!! Aby jej za Vás nemuseli uklízet děti!!! V Hodonicích je možné veškerý odpad buď vytřídit, nebo odevzdat na sběrném dvoře!!!
Pevně doufáme, že odpadků v přírodě bude nadále ubývat a budeme se společně potkávat v čisté přírodě.
Myslivecký spolek Hodonice Tomáš Letocha - předseda spolku

Velký dětský karneval 16.3.2019

V sobotu 16. března 2019 uspořádal spolek Hodoňáci v sále KD Hodonice Velký dětský karneval.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Setkání seniorů u příležitosti MDŽ 9.3.2019

V sobotu 9. března 2019 se u příležitosti MDŽ uskutečnilo v sále KD Hodonice setkání seniorů obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice. Během programu vystoupil dětský folklórní soubor Tulipánek, místní pěvecké soubory Sousedé a Mužáci z Hodonic a z Tasovic. Zlatým hřebem bylo vystoupení manželů Břetislava a Jitky Osičkových z Lanžhota. K tanci a poslechu hrála kapela Duo Dreams.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.

Stříbrná svatba 1.3.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové se v pátek 1. března 2019 konala v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích stříbrná svatba.

Vítání občánků 23.2.2019

Za účasti starosty obce Hodonice Bc. Pavla Houště a matrikářky Bc. Michaely Poláškové proběhlo v sobotu 23. února 2019 v obřadní síni kulturního domu v Hodonicích slavnostní vítání občánků.

Pivní korbel 8.2.2019

V pátek 8.2.2019 se v prostorách kulturního domu v Hodonicích uskutečnil 7. ročník kulturní akce PIVNÍ KORBEL 2019. Návštěvníkům bylo nabízeno více než 40 druhů piv, uvařených od 13-ti místních sládků a již tradičního účastníka Znojemského městského pivovaru. Program byl také doplněn atraktivními přednáškami a k občerstvení byl připraven velmi oblíbený pomazánkový ráj.
Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii Františka Šimíka.