Informace obce

  • V minulém a tomto týdnu probíhá realizace výstavby nového multifunkčního hřiště u OÚ. Předpokládáme, že do pátku 29.6.2012 budou všechny práce ukončeny a hřiště bude od nastávajícího víkendu plně k dispozici našim dětem.
  • V pátek 29. června 2012 ve 14.00 hodin proběhne v salonku OÚ výběrové řízení na zastřešení balkonů domova s pečovatelskou službou a realizace proběhne během letních prázdnin.
  • Současně probíhá zajišťování administrativních podkladů pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení na rozšíření naší hasičské zbrojnice.
  • Připravujeme podklady včetně cenové kalkulace pro úpravu pravého silničního příkopu ve směru na Krhovice. Realizaci předpokládáme v měsíci srpen – září 2012.
  • Společně se starostou obce připravujeme podklady pro vydání dalšího vydání Vlaštovky, kde Vás budeme informovat o dění v obci za uplynulých 6 měsíců letošního roku. Zároveň bych Vás občany chtěl požádat o Vaše příspěvky do tohoto vydání, které můžete přinést na obec osobně a nebo je zanechat ve schránce před hlavním vchodem na OÚ Hodonice.

Jan Rožnovský, místostarosta obce