Informace pro vinaře

Informace pro vinaře – 17. situační zpráva, 18. situační zpráva
ochrana révy vinné ve vinařské oblasti Morava v 35. a 36. týdnu