Informace pro vinaře

Informace pro vinaře – 20. situační zpráva
ochrana révy vinné ve vinařské oblasti Morava v 38. týdnu