Nové dětské hřiště

Dobrý den,
dnešního dne 29. června 2012 převzal starosta obce nové dětské hřiště od fa. KARIM Europe s.r.o., Hulín, které vyrostlo během velmi krátké doby u Obecního úřadu v Hodonicích.
Toto hřiště je od dnešního dne přístupné dětem (viz. Provozní řád ). Je to také malý dárek obce dětem k dnešnímu ukončení školního roku a začátku letních prázdnin. Již bude na obci, aby zatravnila plochy, kde zemními pracemi došlo k poškození trávníků a další menší úpravy. Vše se bude dělat postupně až nově navezená zemina se usadí, doplní se, zaseje se tráva, která se samozřejmě musí pravidelně zalévat a při provozu to asi nebude moc dobře možné. Já osobně bych chtěl poděkovat jak pracovníkům fa. KARIM, tak i pracovníkům fa. PROGRES, Autodoprava Jiří Hozák, ze jejich zodpovědnou a poctivou práci. Velmi dobře se mě s nimi pracovalo na samotné realizaci a dokončení celé akce.

Zároveň dětem přejeme krásné letní prázdniny.

Jan Rožnovský, místostarosta obce