Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Kontaktní místo v budově obecního úřadu poskytuje tyto služby:

potřebné údaje:

 • katastrální území
 • parcelní číslo nebo číslo listu vlastnictví
 • příp. číslo popisné, číslo jednotky (bytu, garáže)

správní poplatek:

 • 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu
potřebné údaje:

 • IČ organizace

správní poplatek:

 • 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu
potřebné údaje:

 • IČ organizace

správní poplatek:

 • 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu
může žádat osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec na základě plné moci

potřebné doklady:

 • platný doklad k prokázání totožnosti
 • zmocněnec úředně ověřenou plnou moc

správní poplatek:

 • 100,- Kč za celý výpis
může žádat osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec na základě plné moci

potřebné údaje a doklady:

 • platný doklad k prokázání totožnosti
 • vhodný je řidičský průkaz
 • zmocněnec úředně ověřenou plnou moc a číslo řidičského průkazu

správní poplatek:

 • 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu
potřebné údaje:

 • IČ organizace

správní poplatek:

 • 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu
potřebné údaje:

 • IČ organizace
 • osobní údaje konkrétní osoby – jméno a příjmení, příp. datum narození nebo
 • rodné číslo

správní poplatek:

 • 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu
potřebné údaje a doklady:

 • IČ organizace
 • platný doklad k prokázání totožnosti
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že
 • nežádá statutární orgán osobně

správní poplatek:

 • 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu
potřebné údaje a doklady:

 • vyplněný jednotný registrační formulář

správní poplatek:

 • 50,- Kč za přijetí podání
potřebné doklady:

 • platný doklad k prokázání totožnosti
 • zmocněnec úředně ověřenou plnou moc
 • právnická osoba jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. Tento dokument musí být úředně ověřen.

Agendy ISDS:

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

správní poplatek:

 • zdarma
 • Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.