Opatření v souvislosti s epidemií COVID-19

V návaznosti na vyhlášení mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID – 19, doporučujeme občanům dbát zvýšených hygienických opatření, to znamená používání dezinfekčních prostředků, pokud možno omezit shlukování většího počtu osob. Ve vnitřních prostorách staveb, kde se nachází více než 100 osob je nutnost používání ochranných roušek.