Pingpongový turnaj Znovín Cup (Proběhlo)

Pingpongový turnaj Znovín Cup 13.10.2018