Pozvánka na Žehnání mladých vín (Proběhlo)

V pátek 15. listopadu 2019 v 19.00 hodin v přísálí OÚ Tasovice.