Přístavba hasičské zbrojnice

Dne 24.8.2012 byla obcí Hodonice zveřejněna ,,VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY“ ( veřejná zakázka malého rozsahu) na akci ,, Přístavba hasičské zbrojnice“. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách obce Hodonice v sekci ÚŘEDNÍ DESKA.

Jan Rožnovský, místostarosta obce