Revitalizace Farské zahrady Tasovice

Vážení spoluobčané.

Dnešního dne byla předána Farská zahrada firmě GOZ Garden s.r.o., která zde bude v rámci projektu „ Revitalizace Farské zahrady Tasovice “ provádět několik měsíců, prořezávku nemocných a poškozených stromů.
Z tohoto důvodu Vás žádáme, aby jste po dobu prací nenavštěvovali z bezpečnostních důvodů Farskou zahradu v Tasovicích.
Abychom předešli zbytečným zraněním, prosíme o seznámení s touto skutečností i Vaše děti a mládež.
Předem Vám děkuji za spolupráci.

Vašina Petr
starosta Obce Tasovice